Polacy deklarują, że są bardziej szczęśliwi niż 2 lata temu, ale spada zadowolenie z sytuacji w kraju. Dziś ogłoszono wyniki Diagnozy Społecznej 2013. To siódma edycja badania, prowadzonego co 2 rok, od 13 lat.

Pomysłodawca i współautor badania psycholog społeczny Janusz Czapiński powiedział, że mimo kryzysu więcej jest Polaków zadowolonych, pozytywnie oceniających swoje życie. "Obawiałem się, że samopoczucie pozytywne spadnie w porównaniu z rokiem 2011, kiedy 80 procent Polaków deklarowało, że jest szczęśliwych. a okazało się że nadal idą w górę wskaźniki subiektywnej jakości życia, i jest już 81 procent ludzi szczęśliwych obecnie, a 79 zadowolonych z całego swojego dotychczasowego życia" - powiedział Janusz Czapiński.

Psycholog społeczny podkreśla, że są jednak wskaźniki kryzysu, który polskie rodziny odczuwają. Wzrosła liczba osób z 4 do 5 procent, zaczęło rosnąć także rozwarstwienie ekonomiczne, ale te zmiany negatywne w polskich rodzinach nie wpłynęły na ogólne nastroje - powiedział badacz. Profesor Czapiński zaznaczył, że ludzie gorzej niż dwa lata temu oceniają sytuację w kraju. Rośnie procent antydemokratów - jest ich prawie 6 procent, natomiast spadł odsetek osób uważających, że demokracja jest najlepszą formą rządów - z 28 do 25 procent.

Janusz Czapiński przyznał, ze niedawno został zaproszony przez Platformę Obywatelską do podzielenia się wynikami diagnozy społecznej, ale polityków PO interesowały nastroje społeczne głównie w aspekcie poparcia dla poszczególnych partii politycznych." W tym sensie, gdyby mnie zaprosiło PiS miałbym milsze wieści do zakomunikowania" - powiedział.
W Diagnozie Społecznej 2013 przebadano ponad 12 tysięcy osób, prawi trzy czwarte respondentów odpowiadało także w poprzednim badaniu, dwa lata temu.