Dwie trzecie Polaków uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku - wynika z sondażu CBOS. Przeciwnego zdania jest zaledwie co piąty badany.
Reklama

53 procent Polaków źle ocenia sytuacje polityczną w kraju, tylko 7 procent uważa, że jest ona dobra. Co drugi badany wyraża rozczarowanie stanem polskiej gospodarki, co ósmy (13 procent) postrzega ją pozytywnie.

Z sondażu CBOS wynika, że 43 procent Polaków dobrze ocenia jakość życia swojej rodziny. Co siódmy (14 procent) jest z tej jakości niezadowolony.

Ponad połowa pracujących (52 procent) uważa, że sytuacja firm, w których są zatrudnieni, jest dobra, jedna trzecia (32 procent) określa ją jako przeciętną, a co ósmy (13 procent) wyraża niezadowolenie.

Według sondażu, utraty pracy boi się nieco ponad jedna trzecia pracujących (36 procent, wzrost o 2 punkty), natomiast więcej niż trzech na pięciu aktywnych zawodowo respondentów (62 procent) czuje się bezpiecznie w tym względzie.

Badanych zapytano też, w jakim kierunku może rozwinąć się sytuacja w naszym kraju. 51 procent przewiduje, że będzie ona taka sama, 34 procent - że się pogorszy, a zaledwie 9 procent uważa, iż się poprawi. Tylko 6 procent prognozuje, że jakość życia politycznego w Polsce poprawi się. 26 procent uważa, że się pogorszy, a 61 procent - że będzie taka sama. Ponad połowa Polaków przewiduje, że w ciągu roku sytuacja gospodarcza się nie zmieni, co siódmy (14%) uważa, że się poprawi, a więcej niż jedna czwarta ankietowanych (27%) spodziewa się jej pogorszenia.

Sondaż przeprowadzono w dniach 1-12 sierpnia na liczącej 904 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.