Prawie trzy piąte Polaków (58 procent) jest niezadowolonych z tego, jak funkcjonuje demokracja w naszym kraju - wynika z sondażu CBOS.

Od listopada 2011 roku liczba badanych, oceniających negatywnie polską demokrację, wzrosła o 11 punktów procentowych. W tym samym okresie o 12 punktów procentowych spadła liczba Polaków, zadowolonych ze sposobu, w jaki działa demokracja w naszym kraju.

Według CBOS, dla niemal dwóch piątych obywateli (37 procent) nie ma w gruncie rzeczy znaczenia, czy rządy są demokratyczne, czy też niedemokratyczne. Ponad połowa (52 procent) twierdzi, że nie jest im to obojętne.

Niemal dwie piąte Polaków (37 procent) uważa, że w niektórych sytuacjach rządy niedemokratyczne mogą być bardziej pożądane, niż demokratyczne. Minimalnie więcej osób (39 procent) nie zgadza się z tym stwierdzeniem. O wyższości rządów autorytarnych nad demokracją przekonany jest co czwarty Polak (24 procent).

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo w dniach 4-11 lipca na liczącej 1005 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.