Zmieni się system dowodzenia armią. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej.

Ustawa znosi dowództwa poszczególnych rodzajów sił zbrojnych i ustanawia dowództwo generalne, odpowiedzialne za szkolenie wojska, oraz dowództwo operacyjne, kierujące jego działaniami. Minister obrony Tomasz Siemoniak powiedział, że zmiany te są ukoronowaniem przemian, zachodzących w polskiej armii w ostatnich latach. Są też zgodne ze światowymi tendencjami.

Przeciwko nowelizacji było Prawo i Sprawiedliwość, zdaniem którego jest ona sprzeczna z konstytucją. Poseł Mariusz Antoni Kamiński zapowiedział, że PiS zaskarży nowelizację do Trybunału Konstytucyjnego.