Czystka etniczna wypełniająca znamiona ludobójstwa. Tak Senat nazwał mordy na Wołyniu, których ofiarą padło ponad 100 tysięcy Polaków. Wysoka Izba podjęła dziś uchwałę w 70. rocznicę zbrodni wołyńskiej.

Za głosowało 55 senatorów, przeciw było dwudziestu. Dziesięciu wstrzymało się od głosu.

Podczas głosowania przyjęto nowy tekst uchwały, który w formie poprawki zgłosił senator Łukasz Abgarowicz z PO. Jest w nim napisane, że „Zorganizowany i masowy charakter tych zbrodni oraz towarzyszące im okrucieństwo nadają akcji charakter czystki etnicznej noszącej znamiona ludobójstwa”. Uchwała przypomina, że „ Polska i Ukraina wiele zrobiły dla przezwyciężenia trudnej przeszłości”. W tym kontekście wymienia Jerzego Giedroycia i Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jako osoby najbardziej zaangażowane w ten proces.

W uchwale Senat składa hołd pomordowanym oraz oddaje cześć „tym wszystkim Ukraińcom, którzy nie ulegli atmosferze terroru i z narażeniem życia nieśli pomoc swoim polskim sąsiadom”. Uchwała stwierdza, że „Polacy pragną pojednania i przyjaźni z Ukraińcami” ale „prawdziwe pojednanie może jednak być zbudowane tylko na prawdzie i wspólnym potępieniu zbrodni”.

W uchwale napisano również, że „w dziejach polsko-ukraińskich stosunków w XX wieku były także wydarzenia, które nie przynoszą Polsce chluby: niesprawiedliwa polityka narodowościowa II Rzeczypospolitej i wypadki polskiego odwetu z lat 1943-1945. Nie może to jednak oznaczać zapominania, równoważenia czy pomniejszania tragedii tych, którzy padli ofiarą zbrodni wołyńskiej”.

Podczas głosowania, odrzucono poprawkę PiS ustanawiającą 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian.