Polscy biskupi podczas zebrania Konferencji Episkopatu w Wieliczce przyjęli jednomyślnie tekst wspólnej deklaracji polskiego Kościoła i ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego na temat zbrodni wołyńskiej.

"Deklaracja zawiera potępienie „czystek etnicznych” dokonanych na Polakach w 1943 roku" - mówił biskup Wojciech Polak. Dodał, że wierni chrystusowej Ewangelii chcą przede wszystkim podjąć drogę pojednania i przebaczenia, opartą na gruncie prawdy. "Zachęcamy więc historyków polskich i ukraińskich do dalszego szukania prawdy" - mówił biskup Polak. Przypomniał on również o potrzebie upamiętnienia miejsc, gdzie dochodziło do mordów.

Deklaracja zostanie ogłoszona i podpisana 28 czerwca podczas wizyty w Warszawie zwierzchnika ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego arcybiskupa Światosława Szewczuka. W tym roku mija 70 lat od zbrodni, jakiej dokonały jednostki Ukraińskiej Powstańczej Armii na polskiej ludności Wołynia.