Papież Franciszek polecił kontynuowanie stanowczych działań wobec przypadków pedofilii wśród księży. Poinformowała o tym Kongregacja nauki wiary, będąca najwyższą instancją w sprawach o nadużycia seksualne, jakich dopuszczają się duchowni katoliccy wobec nieletnich.

W czasie spotkania z prefektem kongregacji, niemieckim kardynałem Gerhardem Ludwigiem Müllerem, papież polecił, aby jak za pontyfikatu Benedykta XVI, prowadziła ona “zdecydowaną działalność” w odniesieniu do przypadków nadużyć seksualnych.

Troszczyć się więc ma przede wszystkim o ochronę nieletnich, pomagać ofiarom tego rodzaju przemocy i zajmować się ściganiem winnych. Urząd ten ma również domagać się od konferencji biskupów poszczególnych krajów przygotowania i wprowadzania w życie niezbędnych dyrektyw w tej sprawie.

Ze swej strony papież Franciszek zapewnił, że w jego modlitwie za cierpiących szczególne miejsce zajmują ofiary pedofilii.