Minister kontynuacji - tak o sobie mówi Bartłomiej Sienkiewicz. Nowy szef MSW przedstawił swoje plany posłom komisji spraw wewnętrznych. Reforma służb i reorganizacja w komendzie głównej policji nie są zagrożone.
Reklama

Bartłomiej Sienkiewicz zapewnił posłów, że wprawdzie przejął resort w biegu, ale nie musi się go długo uczyć. "Ja jestem ministrem kontynuacji. Ja to ministerstwo wziąłem z biegu i znałem jego problemy zanim tam się znalazłem" - powiedział minister w odpowiedzi na pytania posłów. Wyjaśnił, że dlatego wkrótce po objęciu stanowiska podpisał reformę straży granicznej z likwidacją oddziałów na południu.

Wśród swoich priorytetów nowy minister wskazał walkę z zagrożeniami bezpieczeństwa i przemocą. Podkreślił, że polskie państwo zdołało uporać się z dużymi gangami, ale wciąż nie wszyscy mogą czuć się bezpiecznie. Dlatego chce więcej uwagi poświęcić walce z codzienną przemocą: jak pobicie czy rabunek. To takie przestępstwa powodują, że lokalna społeczność nie czuje się bezpieczna - tłumaczył.

Nowy szef MSW poinformował, że na swoich zastępców powołał Marcina Jabłońskiego i Rafała Magrysia. Szefem Biura Ochrony Rządu pozostanie pełniący te obowiązki pułkownik Krzysztof Klimek. Nowy komendantem wojewódzkim dolnośląskiej policji został inspektor Wojciech Ołdyński.