Jest potrzebna nowa strategia bezpieczeństwa dla Unii Europejskiej - powiedział szef BBN Stanisław Koziej. Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego omawiano nowe zasady polityki bezpieczeństwa i obrony Wspólnoty.

Stanisław Koziej po zakończeniu spotkania powiedział, że jednym z wyzwań stojących przed Unią Europejska jest wypracowanie nowych zasad współpracy z NATO. Szef BBN mówił też, że potrzebna jest nowa polityka Unii w sprawie ochrony granic. Podkreślił, że mamy jedną z najdłuższych granic lądowych, zupełnie inaczej niż większość państw Unii. W związku z tym Polska stoi też przed innymi wyzwaniami, które według generała Kozieja muszą zostać uregulowane w najbliższym czasie.

Stanisław Koziej powiedział również, że podczas spotkania omawiany był problem konsolidacji przemysłów obronnych państw Wspólnoty. Zdaniem szefa BBN, Europa stoi przed wyzwaniem konsolidacji tego przemysłu i sprostania konkurencji światowej. Koziej mówił, że produkty europejskie są zdecydowanie droższe niż na przykład amerykańskie z racji rozproszenia produkcji. Dlatego - twierdzi - w Unii trzeba wypracować nową koncepcję produkcji sprzętu wojskowego.

Polska - dodał szef BBN - przygotowuje swoje postulaty, które zostaną przedstawione na grudniowym posiedzeniu Rady Europy. Poparcia tych pomysłów i planów - zdaniem Stanisława Kozieja - strona polska może spodziewać się ze strony państw z Grupy Wyszehradzkiej i państw nadbałtyckich.

Na dzisiejszym posiedzeniu do członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego dołączył powołany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz.