Nie żyje bliski współpracownik generała Wojciecha Jaruzelskiego. W wieku 88 lat w jednym z warszawskich szpitali zmarł generał Florian Siwicki, między innymi członek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego oraz wieloletni szef Sztabu Generalnego, a także szef MON.

Generał Siwicki był "cieniem generała Jaruzelskiego" - tak o zmarłym mówi historyk, profesor Antoni Dudek. Historyk przypomina, że losy obu oficerów splotły się jeszcze w czasie wojny. Obaj byli deportowani z kresów w głąb ZSRR. Obaj kończyli szkołę oficerską w Riazaniu i obaj przeszli szlak bojowy z Lenino do Berlina z armią generała Berlinga.

Po wojnie obaj służyli w Ludowym Wojsku Polskim. Profesor Dudek przyznaje, że większość Polaków może nie kojarzyć generała Siwickiego. Przede wszystkim dlatego, że większość życia zawodowego spędził "przysłonięty" osobą Jaruzelskiego.

Są jednak wydarzenia w życiorysie generała Siwickiego, które historia ocenia negatywnie. Generał Siwicki dowodził polskimi oddziałami Układu Warszawskiego, które weszły z interwencją zbrojną do Czechosłowacji w 1968 roku. Wojskowy był też - obok Jaruzelskiego i Kiszczaka - w "trójce decyzyjnej", która wprowadzała stan wojenny.

Szczyt kariery wojskowej zmarłego generała przypadł na czas, gdy generał Wojciech Jaruzelski został prezydentem. Wtedy to generał Siwicki pełnił funkcję szefa Sztabu Generalnego, a potem także ministra obrony. Urząd ten - choć krótko - pełnił jeszcze za czasów rządu Tadeusza Mazowieckiego.