Spada poparcie dla Gabinetu Donalda Tuska. Z sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że od ubiegłego miesiąca o 5 punktów procentowych przybyło przeciwników rządu, a o 3 punkty ubyło jego zwolenników.

W lutym niezadowolenie z pracy rządu wyraziło aż 40 procent ankietowanych, poparcie zadeklarowało jedynie 25 procent, a blisko jedna trzecia uznała, że jest obojętna dla jego prac.

Rząd cieszy się stosunkowo dużym poparciem wśród osób dobrze sytuowanych (40%), absolwentów wyższych uczelni (36%), a także wśród mieszkańców największych, miast (35%). W grupach społeczno-zawodowych z największą sympatią do rządu odnoszą się pracujący na własny rachunek (46%), kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem (33%), pracownicy administracyjno-biurowi (32%) oraz emeryci (33%).

Nastawienie wobec gabinetu Donalda Tuska związane jest także z poglądami politycznymi i udziałem w praktykach religijnych. Badani o lewicowej orientacji politycznej oraz rzadko (kilka razy w roku) uczestniczący w praktykach religijnych ponadprzeciętnie często wyrażają poparcie dla rządu. Z kolei ankietowani utożsamiający się z prawicą, a także uczestniczący w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu wyjątkowo często deklarują niechęć wobec gabinetu Donalda Tuska.

W elektoratach partyjnych rząd ma najwięcej zwolenników wśród potencjalnych wyborców PO. Stosunek PSL oraz SLD do urzędującego gabinetu jest ambiwalentny, natomiast największą niechęć wobec niego deklarują wyborcy PiS.

Wśród osób o niesprecyzowanych preferencjach partyjnych oraz biernych politycznie, więcej jest przeciwników niż zwolenników rządu.

Bardziej krytyczne niż miesiąc temu są również oceny polityki gospodarczej gabinetu Donalda Tuska. Nieco zmniejszył się odsetek respondentów uważających, że polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej (o 3 punkty, do 22%), zarazem wzrósł odsetek tych, którzy są przeciwnego zdania (o 6 punktów, do 68%).

We wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych przeważa pogląd, że polityka obecnego rządu nie stwarza szans poprawy sytuacji gospodarczej w Polsce. Najbardziej krytycznie politykę gospodarczą urzędującego gabinetu postrzegają badani źle oceniający warunki materialne swoich gospodarstw domowych (81%), pracownicy usług (79%), bezrobotni (77%) oraz renciści (76%).

Badanie przeprowadzono w dniach 31 stycznia - 6 lutego na liczącej 1111 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.