Prezydent Białorusi uważa, że należy mniej więcej o jedną czwartą zmniejszyć liczbę urzędników państwowych w jego kraju. Aleksander Łukaszenka podczas narady rządowej podkreślił, że podstawowym kryterium zmian kadrowych powinna być efektywność pracy.

Prezydent Łukaszenka stwierdził też, że urzędnikom, których obejmą zwolnienia z pracy nie należy wypłacać żadnych rekompensat finansowych.

Jego zdaniem, z pracy w urzędach należy zwolnić przede wszystkim ludzi, którzy nie widzą siebie na swych dotychczasowych posadach i tych którzy źle pracują.

Zwalnianym urzędnikom w ciągu pół roku ma być znaleziona inna praca. Redukcje etatów mają objąć zarówno administrację prezydenta jak i rządową.

Prezydent Białorusi w roku ubiegłym powołał komisję do spraw reformowania organów władzy państwowej. Przygotowała ona konkretne propozycje zmian, w tym dotyczące zlikwidowania lub połączenia niektórych ministerstw i urzędów.