Centrum Myśli im. Jana Pawła II wraz CBOS-em przeprowadziło sondaż na temat stosunku Polaków do aborcji. Wynika z niego, że 80 proc. Polaków, uważa że życie powinno być chronione od poczęcia do naturalnej śmierci. Zdecydowana większość akceptuje też kształt obowiązującej ustawy.

O najnowszym sondażu pisze Rzeczpospolita.

Według badania 80 proc. Polaków zgadza się z opinią, że zawsze i niezależnie od okoliczności ludzkie życie powinno być chronione od poczęcia do naturalnej śmierci. Jest to o 10 pkt proc. więcej niż w 2007 roku. Gdy pięć lat temu na pytanie o akceptację tej zasady częściej odpowiadano „raczej tak" (37 proc.) niż „zdecydowanie tak" (33 proc.), to obecnie „zdecydowanie tak" mówi 47 proc., a „raczej tak" 33 proc. osób.

Gdy chodzi o ustawę aborcyjną, z 52 do 46 proc. spadła akceptacja dla dopuszczanej przez nią aborcji w sytuacji, kiedy dziecko ma się urodzić upośledzone. Przeciwników zaś przybyło – z 31 do 35 proc.

Podobnie jak pięć lat temu większość Polaków akceptuje zapisaną w ustawie dopuszczalność przerwania ciąży, gdy zagrożone jest matki życie (77 pkt proc.) lub zdrowie (64 pkt proc.). O 4 pkt proc. (do 69 pkt proc.) nastąpił wzrost przyzwolenia na aborcję, gdy ciąża jest wynikiem gwałtu. Polacy są przeciwni aborcji z powodu trudnej sytuacji materialnej kobiety (76 pkt proc., spadek o 3 pkt proc.), której nie dopuszczają obecne przepisy.

Badanie przeprowadzono w styczniu na ogólnopolskiej próbie losowej 1000 Polaków.