Papież zostałby ogłoszony świętym w 2015 r. Ten pomysł jest poważnie rozważany - ujawnia "Rzeczpospolita".

Ogłoszenie świętości bł. Jana Pawła II przez Benedykta XVI miałoby się odbyć przy okazji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2015 r. To pomysł dyskutowany na najwyższych szczeblach kościelnej hierarchii w Polsce i Watykanie.

Byłoby to wydarzenie symboliczne: kanonizacja nastąpiłaby w dziesiątą rocznicę śmierci Jana Pawła II, w mieście bliskim sercu papieża, wśród młodych, których Dni zainaugurował w 1985 r. Ostatecznie o tym, czy, kiedy i gdzie ogłosić Jana Pawła II świętym, zdecyduje sam papież Benedykt XVI po wypełnieniu wszystkich wymogów procesu kanonizacyjnego.

Gdyby Benedykt XVI ogłosił kanonizację Jana Pawła II w Krakowie, czyli poza Watykanem, byłby to pierwszy taki przypadek w czasie tego pontyfikatu. "Nie ma przeszkód formalnych" - zapewnia o. Szczepan T. Praśkiewicz, konsultor Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.