Wszystkie cztery odwiedzone przez Wena kraje - Islandia, Szwecja, Niemcy i Polska - "są ważne i mają potencjał promowania współpracy z Chinami" - cytuje w sobotę agencja Xinhua szefa chińskiej dyplomacji Yanga Yiechi, który towarzyszył Wenowi w podróży.

Minister ocenił, że Wen Jiabao w czasie podejmowanych podczas wizyty spotkań przekonywał do wizerunku Chin jako kraju "nastawionego pokojowo, rozwijającego się, skłonnego do współpracy i godnego zaufania".

Podkreślił, że zarówno Europa, ze stabilizującym się kryzysem euro, jak i Chiny stoją w obliczu trudnych wyzwań, zatem we wspólnym interesie leży współpraca obu stron w celu wypracowania "sytuacji, na której obie strony mogą tylko skorzystać".

Agencja zaznacza, że Wen Jiabao i premier Donald Tusk "osiągnęli istotne porozumienie w kwestii pogłębiania strategicznego partnerstwa między obu krajami". Odnotowuje, że obaj przywódcy zobowiązali się do ustanowienia mechanizmów regularnych spotkań premierów "w celu pogłębiania wzajemnego zaufania politycznego i strategicznej komunikacji".

"Chiny i Polska wzmocnią współpracę w dziedzinie inwestycji, infrastruktury i zaawansowanych technologii - wskazał Yang. - Będą także promować zrównoważony rozwój wzajemnej wymiany handlowej i zmierzać do jej podwojenia w ciągu najbliższych pięciu lat".

Szef chińskiego MSZ ocenił także, że wizyta zapoczątkowała "etap szybkiego zacieśniania stosunków Chin z krajami Europy Środkowo-Wschodniej". W zorganizowanym w Warszawie spotkaniu uczestniczyło 14 premierów i dwóch wicepremierów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, którzy zobowiązali się do pogłębienia współpracy ku obopólnej korzyści - pisze Xinhua.

Anglojęzyczny dziennik "China Daily" relacjonuje, że Chiny chcą do 2015 roku podwoić handel z krajami Europy Środkowo-Wschodniej do 100 miliardów dolarów. Informuje też o ustanowieniu linii kredytowej w wysokości 10 miliardów USD w celu wspierania wspólnych projektów, zwłaszcza w dziedzinie infrastruktury i nowej energii.

"Chiny i kraje regionu są na ważnym etapie rozwoju. Gospodarki obu stron w wysokim stopniu uzupełniają się, a współpraca gospodarcza jest najbardziej dynamicznym elementem dwustronnych stosunków" - cytuje dziennik rzecznika chińskiego MSZ Liu Weimina.

Jak relacjonuje "China Daily", Chiny, największy światowy eksporter, zobowiązały się do zwiększenia importu z 16 krajów regionu; ma temu sprzyjać fundusz wspierania inwestycji w wysokości 500 mln USD, którego powstanie ogłosił Wen w Warszawie.

Z kolei dyrektor chińskiego Instytutu Studiów Europejskich Feng Zhongpin ocenił, że "każdy kraj europejski jest wyjątkowy i niezwykle istotny dla współpracy z Chinami". "Podróż Wena sprawiła, że stosunki chińsko-europejskie stały się bardzie zrównoważone i dowiodła, iż kryzys zadłużeniowy w Europie nie osłabił chińskiego zaufania do krajów kontynentu" - podsumował Feng.

Trzydniowy pobyt Wena Jiabao w Polsce - pierwsza od 25 lat wizyta premiera Chin w naszym kraju - był ostatnim etapem jego europejskiej podróży.