O oczekiwaniach Ukrainy wobec parafowanej w piątek umowy o stowarzyszeniu i pogłębionej strefie wolnego handlu z prezydentem Ukrainy Wiktorem Janukowyczem rozmawia Nino Dżikija.

Czego Ukraina oczekuje od umowy stowarzyszeniowej z UE?

Integracja europejska niezmiennie pozostaje dla Ukrainy priorytetem. Unia Europejska to wybór cywilizacyjny, optymalny model rozwoju naszego państwa, a w perspektywie także nasz wspólny dom. Zawarcie umowy o stowarzyszeniu oraz pogłębionej i poszerzonej strefie wolnego handlu jest na obecnym etapie głównym zadaniem integracji europejskiej. Umowa jest dokumentem unikatowym nie tylko dla Ukrainy, ale i dla UE.