"Drogie panie w dniu waszego święta życzę dużo radości, dużo zaangażowania i pomysłów na przyszłość. Życzę też, aby ta dyskusja, którą teraz toczymy o emeryturach zakończyła się takim podsumowaniem, które będzie pozostawiało swobodę wyboru właśnie wam kobietom, kiedy chcecie przechodzić na emeryturę" - mówił w przesłaniu z okazji dnia kobiet lider Stronnictwa.

Jak wyjaśniał chodzi o to, aby decyzja o wieku przejścia na emeryturę należała do pań i wiązała się też z wysiłkiem, zaangażowaniem i ciężką pracą związaną z wychowaniem dzieci. Według Pawlaka, tylko wtedy będziemy mogli mówić o lepszej przyszłości dla całego społeczeństwa i naszego kraju.

"Życzę, aby ta dyskusja, którą teraz toczymy sprawiła, że kobiety będą miały poczucie dużej satysfakcji i radości z kształtowania ładu społeczno-gospodarczego w naszym kraju, tak abyśmy mogli skutecznie doprowadzić do lepszych rozwiązań, do tego byśmy mieli poczucie, że kobiety są szanowane, doceniane i mogą cieszyć się radością życia w naszym społeczeństwie" - zakończył Pawlak.

W ciągu dwóch tygodni rząd ma przedstawić ostateczną wersję projektu reformy emerytalnej. Dotychczas partie koalicyjne nie porozumiały się w tej sprawie. Jednym z postulatów PSL, na który nie chce się zgodzić PO jest umożliwienie przechodzenia na emeryturę matkom o trzy lata wcześniej za każde urodzone dziecko (maksymalnie 9 lat wcześniej).