Wydzielenie Centralnego Biura Śledczego z Komendy Głównej Policji może nastąpić na początku 2013 r. Jak powiedział w piątek szef policji Marek Działoszyński, przygotowane zostały propozycje zmian, które miałyby to umożliwić.

Działoszyński od momentu objęcia stanowiska szefa policji zapowiadał, że będzie dążyć do wydzielenia CBŚ z KGP. Wielokrotnie mówił też, że biuro to - zajmujące się m.in. rozbijaniem największych zorganizowanych grup przestępczych - powinno działać na zasadach komend wojewódzkich, mających swój własny budżet, ale podległych komendzie głównej. Zastrzegał równocześnie, że "tworzenie kolejnej, wydzielonej struktury poza policją, która zajmowałaby się w zasadzie tym samym, nie ma żadnego uzasadnienia".

W piątek po naradzie rocznej z komendantami wojewódzkimi szef policji podkreślił, że propozycje dotyczące wydzielenia CBŚ jako struktury organizacyjnej są już przygotowane, a kierunek zmian został zaakceptowany przez obecnego szefa MSW Jacka Cichockiego. Jak dodał, będzie to możliwe na początku 2013 r.

Zaznaczył też, że po wydzieleniu biura z komendy głównej będzie można przeanalizować ewentualne zmiany w strukturze samej KGP. "Wydzielenie CBŚ jako jednostki organizacyjnej zmniejszy stan osobowy KGP i zapewne pewne struktury, które obecnie są w komendzie, nie będą potrzebne w takich rozmiarach" - zastrzegł.

Jeszcze w styczniu Działoszyński mówił PAP, że według niego dyrektor CBŚ powinien mieć własny budżet, uprawnienia personalne, dyscyplinarne, takie jakie mają komendanci wojewódzcy. "Według mnie pewnym nieporozumieniem jest, by komendant główny policji podpisywał sprawy dyscyplinarne jakiegoś policjanta z Rzeszowa czy Szczecina, który pracuje tam w CBŚ" - argumentował.

Centralne Biuro Śledcze powołano do życia 15 kwietnia 2000 roku po połączeniu dwóch działających w Komendzie Głównej Policji biur: Biura do Walki z Przestępczością Zorganizowaną i Biura do Walki z Przestępczością Narkotykową. Wzorowano je na nowoczesnych tego typu instytucjach działających w Europie Zachodniej czy Stanach Zjednoczonych. CBŚ ma na swoim koncie m.in. rozbicie największych polskich gangów - z Pruszkowa i Wołomina. Służący w nim funkcjonariusze zajmują się m.in. grupami specjalizującymi się w obrocie narkotykami, handlu bronią, amunicją, czy praniem pieniędzy.

W czerwcu 2011 r. w CBŚ zaczął też działać Wydział Operacji Pościgowych, który zajmuje się ściganiem najbardziej poszukiwanych przestępców. Planowane jest również utworzenie w strukturze biura Centrum ds. Uprowadzeń, które zajmowałoby się m.in. porwaniami dla okupu.