Polak żyje o 8,5 roku krócej niż Polka. Ale ta różnica w kolejnych dekadach będzie się raczej zmniejszała.
Zdaniem ekspertów mężczyźni żyją krócej niż kobiety z wielu powodów. Pierwszy jest oczywisty i identyczny we wszystkich krajach – geny. Drugi już nie. – Na przeciętną długość życia w Polsce wpływa między innymi ich nadumieralność w młodym wieku – mówi prof. Krystyna Iglicka, demograf i ekonomista z Centrum Stosunków Międzynarodowych. Potwierdzają to dane GUS. Według nich częstotliwość zgonów mężczyzn w wieku 20 – 24 lata jest nawet ponadczterokrotnie większa niż kobiet. W 2010 r. na każde 100 tys. osób w tej grupie wiekowej zmarło 107 mężczyzn, a kobiet tylko 23.

Wielu mężczyzn ginie w młodym wieku w wypadkach samochodowych