60 proc. ankietowanych źle ocenia działalność Sejmu nowej kadencji, 21 proc. - dobrze - wynika z sondażu CBOS. Negatywne oceny przeważają też w odniesieniu do Senatu. Uznanie dla pracy prezydenta deklaruje 63 proc. respondentów, negatywną - 22 proc.

Według CBOS, nowy rok nie przyniósł znaczących zmian, jeśli chodzi o oceny pracy parlamentu i prezydenta. W opiniach na temat funkcjonowania Sejmu i Senatu wciąż przeważają głosy krytyczne, w dodatku są one bardziej nasilone niż w ostatnim miesiącu pracy obu izb poprzedniej kadencji.

Dobrze o pracy Sejmu wypowiedziało się w styczniu 21 proc. badanych, czyli o 1 punkt proc. więcej niż w poprzednim sondażu, przeprowadzonym w grudniu ub.roku.

Negatywnie pracę Sejmu oceniło 60 proc. respondentów, czyli o 1 punkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu. 19 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

O funkcjonowaniu Senatu z dezaprobatą wypowiada się w styczniu niemal połowa badanych. 47 proc. źle oceniło pracę izby wyższej (spadek o 5 punktów proc. w porównaniu z grudniem). 22 proc. pozytywnie wypowiada się o pracy senatorów (wzrost o 1 punkt proc.); a 31 proc. badanych nie wypowiedziało się w tej sprawie.

Jak podkreślił CBOS, "we wszystkich analizowanych grupach społeczno-gospodarczych przeważają negatywne oceny funkcjonowania obu izby parlamentu".

Odnotowane w styczniu opinie o działalności prezydenta Bronisława Komorowskiego są zbliżone do grudniowych. Uznanie dla jego pracy deklaruje 63 proc. ankietowanych (spadek o 1 punkt proc. w porównaniu z grudniem); źle 22 proc. (wzrost o 2 punkty proc.). 15 proc. respondentów nie wypowiedziała się w tej sprawie.

Według CBOS działalność prezydenta jest przez większość społeczeństwa dobrze oceniana, nie mniej - jak podkreślił ośrodek - nie są to już najlepsze notowania tej prezydentury.

Z działalności Bronisława Komorowskiego częściej zadowolone są osoby starsze (55 lat i więcej), mieszkańcy największych aglomeracji, mający wyższe wykształcenie, uzyskujących najwyższe dochody oraz wśród osób deklarujących lewicowe poglądy polityczne.

Badanie przeprowadzono w dniach 5-11 stycznia 2012 roku na liczącej 1058 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.