Bronisław Komorowski pozostaje liderem rankingu zaufania do polityków - wynika z grudniowego sondażu CBOS. Na drugim miejscu jest premier Donald Tusk, a na trzecim - wicepremier Waldemar Pawlak.

Zaufanie do Komorowskiego zadeklarowało 72 proc. ankietowanych, do Tuska - 52 proc., a do Pawlaka - 51 proc. W porównaniu z listopadem zaufanie do prezydenta spadło o 3 punkty proc., do premiera - o 2 punkty proc., a do prezesa ludowców nie zmieniło się.

Pierwszą piątkę darzonych zaufaniem zamyka Ryszard Kalisz

Podobnie jak miesiąc temu, co drugi respondent ma zaufanie do Radosława Sikorskiego (50 proc.), a pierwszą piątkę polityków najczęściej darzonych zaufaniem zamyka Ryszard Kalisz (45 proc.).

Dwie piąte badanych ufa marszałek Sejmu Ewie Kopacz (40 proc.). Na kolejnych pozycjach grudniowego rankingu plasują się Grzegorz Schetyna (36 proc.) oraz, ponownie pełniący po wielu latach najbardziej eksponowaną funkcję w SLD, Leszek Miller (35 proc.).

Niemal co trzeci ankietowany ma zaufanie do lidera konstytuującej się Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry (32 proc.), szefa Ruchu Palikota Janusza Palikota (31 proc.), dotychczasowego przewodniczącego SLD Grzegorza Napieralskiego (30 proc.) oraz do lidera Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego (28 proc.).

Krytycznie odbierani są Janusz Palikot i Zbigniew Ziobro

Prezes PiS budzi jednocześnie najwięcej negatywnych emocji wśród badanych - nie ufa mu ponad połowa Polaków (54 proc.), a więc dokładnie tyle samo, co w ubiegłych miesiącach. Wyraźnie krytycznie odbierani są także Janusz Palikot (43 proc. deklaracji nieufności) i Zbigniew Ziobro (39 proc.).

Częściej niż przeciętnie z nieufnością ankietowanych spotykają się ponadto Leszek Miller oraz premier Donald Tusk. Nie ufa im niespełna co trzeci respondent (odpowiednio: 31 proc. i 29 proc.).

Zaufaniem około jednej czwartej badanych cieszą się: nowa minister sportu Joanna Mucha (27 proc.), minister finansów Jacek Rostowski (27 proc.), szef nowo utworzonego resortu administracji i cyfryzacji Michał Boni (26 proc.), minister rolnictwa Marek Sawicki (25 proc.) oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski (24 proc.).

Nieco ponad jedna piąta respondentów ma zaufanie do nowego szefa resortu zdrowia Bartosza Arłukowicza i marszałka Senatu Bogdana Borusewicza - po 23 proc. oraz ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina (22 proc.).

Badanie przeprowadzono w dniach 1-8 grudnia 2011 roku na liczącej 950 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.