Premier Donald Tusk poinformował w piątek, że na początku 2012 roku przedstawi przegląd zobowiązań wyborczych Platformy i kalendarz dojścia do ich realizacji.
Reklama

"W (moim) expose nie mogłem zawrzeć szczegółowego komentarza do wszystkich zobowiązań, jakie ludzie Platformy zaciągnęli w czasie kampanii, ale trwa przegląd nie tylko tego, co było oficjalnym programem Platformy, ale także wszystkich publicznych zobowiązań i wypowiedzi naszych kandydatów - po to, aby rzetelnie zbudować kalendarz działań na rzecz realizacji tych postulatów" - powiedział w piątek Tusk dziennikarzom.

Jak poinformował, na początku przyszłego roku przedstawi przegląd zobowiązań Platformy i "kalendarz dojścia do ich wypełnienia".

Platforma w kampanii wyborczej obiecywała m.in. likwidację deklaracji PIT, obniżenie stawki VAT w 2014 r., obniżenie relacji długu do PKB, wynegocjowanie ponad 300 mld zł w budżecie UE na lata 2014-2020, radykalne ograniczenie dostępu służb specjalnych do bilingów obywateli Platforma deklarowała też wprowadzenie do 2013 roku rozwiązań gwarantujących Polsce wysokie przychody z wydobycia gazu łupkowego - które zostaną przeznaczone na bezpieczeństwo przyszłych emerytur.

Partia opowiadała się za wprowadzeniem w przyszłej kadencji tzw. bankowej opłaty ostrożnościowej dla banków; obiecywała również reformę emerytur mundurowych - nowe zasady nie dotyczyłyby osób obecnie pracujących w tych służbach oraz wprowadzenie tzw. bezpiecznych funduszy dla osób zbliżających się do emerytury przy jednoczesnym pozostawieniu osobom młodym funduszy bardziej efektywnych.

Co obiecała PO przed wyborami?

Partia Tuska deklarowała zwiększenie do 6 proc. ulgi podatkowej dla osób dobrowolnie odkładających na emeryturę, zapowiadała również radykalne zwiększenie ulgi rodzinnej na trzecie i kolejne dziecko oraz "radykalne" podniesienie nakładów na aktywizację seniorów, a także zwiększenie wydatków na Uniwersytety Trzeciego Wieku i grupowe zajęcia zdrowotne dla seniorów.

Platforma deklarowała, że od 2013 roku, Polacy będą mieli prawo wyboru, komu przekażą swoją składkę, wprowadzając możliwość powstania konkurencyjnych wobec NFZ funduszy zdrowotnych kontraktujących usługi medyczne dla swoich pacjentów.

PO zapowiadała także zbudowanie tysiąca świetlików - centrów kultury, a także stworzenie - w ramach programu "Koperniki" w każdym województwie do 2020 roku Centrów Nauki - których zadaniem będzie inspirowanie młodzieży do nauki i innowacyjności.

Partia Tuska obiecywała znaczące podwyżki wynagrodzeń kadry akademickiej od 2013 roku. Najlepsi maturzyści od pierwszego roku studiów mają otrzymywać stypendia naukowe.

PO zapowiadała też skrócenie terminu wydawania pozwoleń na budowę z około 300 do 100 dni, a liczby procedur - z ponad 30 do 15 oraz skrócenie terminu oczekiwania przez obywatela na rozstrzygnięcie jego sprawy w sądzie o 1/3 czasu.