Rektorzy publicznych uczelni chcą się łączyć w superuniwersytety - informuje "Gazeta Wyborcza"

"Warto wykorzystać nadchodzący niż demograficzny i konsolidować uczelnie" - mówi prof. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich. Nawet średnia szkoła wyższa z Polski nie ma szans na miejsce w prestiżowym rankingu 500 najlepszych uczelni świata, tworzonym przez Uniwersytet Shanghai Jiao.

"Mniejsze uczelnie muszą dostrzec, że bez dużego prestiżowego uniwersytetu ich wartość nie wzrośnie" - komentuje prof. Roman Kołacz, rektor wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego.