21 proc. ankietowanych w wieku od 18 do 24 lat, którzy wzięli udział w wyborach, głosowało na Ruch Palikota; ugrupowanie to poparło 20 proc. badanych niepraktykujących religijnie - wynika z sondażu CBOS.

CBOS zwrócił uwagę, że Ruch Palikota cieszy się szczególnym poparciem wśród młodzieży uczącej się - 27 proc. badanych, którzy zadeklarowali się jako uczniowie oraz studenci, oddało głos na tę partię.

Partia Janusza Palikota cieszyła się też dużym poparciem wśród osób, które sporadycznie uczestniczą w praktykach religijnych. Na Ruch zagłosowało 17 proc. ankietowanych, którzy biorą udział w takich praktykach kilka razy w roku. Co dziesiąty respondent praktykujący religijnie 1-2 razy w miesiącu oddał głos na partię Palikota i co dwudziesty biorący udział we mszy św. raz w tygodniu. Badani chodzący do kościoła kilka razy w tygodniu w ogóle nie poparli tego ugrupowania.

CBOS podaje, że ponadprzeciętnemu poparciu Ruchu Palikota sprzyjało zamieszkiwanie w dużych, ale nie największych miastach. 15 proc. badanych zamieszkujących miasta od 101 tys. do 500 tys. oddało swój głos na partię Palikota. Na to ugrupowanie zagłosowało 8 proc. ankietowanych, którzy przebywają w aglomeracjach z 501 tys. mieszkańców i więcej.

Ruch Palikota najbardziej przekonujący okazał się dla pracowników administracyjno-biurowych i pracowników usług

W sondażu podkreślono, że Ruch Palikota najbardziej przekonujący okazał się dla pracowników administracyjno-biurowych i pracowników usług. CBOS zaznacza też, iż częściej niż inni głosowali na to ugrupowanie zarówno pracujący na własny rachunek, jak i bezrobotni.

CBOS zaznaczył, że podobnie jak inne partie w przeszłości, Ruch Palikota zawdzięcza swój sukces wyborczy umiejętności właściwego odczytania potrzeb i odczuć pewnej grupy wyborców, którzy wcześniej takich odczuć nie mieli albo przynajmniej nie umieli ich nazwać.

W sondażu zauważono, że do sukcesu Ruchu Palikota przyczyniło się ulokowanie partii w opozycji do establishmentu politycznego i prezentowanie swoich kandydatów jako łączących wszystkich odrzuconych i zmarginalizowanych.

Bez wątpienia - dodaje CBOS - Ruch Palikota zawdzięcza swój sukces wyborczy umiejętności przewidywania, zręczności i determinacji założyciela - Janusza Palikota.

Badanie CBOS przeprowadzono we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN w dniach 20 października-13 listopada 2011 r. na liczącej 1919 reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

W październikowych wyborach na Ruch Palikota głos oddało 10 proc. wyborców.