Na najbliższym spotkaniu rady ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych UE (tzw. Rada JHA) polska prezydencja przedstawi pakiet dotyczący skuteczniejszego zwalczania narkotyków syntetycznych - zapowiedział we wtorek szef MSWiA Jerzy Miller.

Główne tematy obrad Rady JHA, która w czwartek i w piątek ma zebrać się w Luksemburgu, to zwalczanie narkotyków, kwestie azylowe i Partnerstwo Wschodnie.

Szef polskiego MSWiA podkreślił, że Unia Europejska jest znaczącym producentem, a także konsumentem narkotyków syntetycznych. "Przygotowaliśmy pakiet, który dotyczy walki z produkcją, obrotem i ze sprzedażą detaliczną nie tylko samych narkotyków, ale również tzw. prekursorów, czyli materiałów chemicznych służących do produkcji narkotyków syntetycznych" - powiedział Miller na konferencji prasowej w Warszawie.

Komisja Europejska ma przedstawić jesienią propozycję nowej strategii walki z dopalaczami. Lipcowy raport KE wskazuje, że w 2010 r. na rynku unijnym odnotowano rekordową liczbę 41 nowych substancji psychoaktywnych, które mają podobne działanie do narkotyków, takich jak ecstasy czy kokaina, ale w odróżnieniu od nich są sprzedawane legalnie. Zanim znajdą się na unijnej liście substancji objętych prawnym zakazem produkcji i sprzedaży, co trwa ponad rok, producenci opracowują nowy skład i omijają zakaz.

Miller zapowiada kontynuację prac nad pakietem azylowym

Jak poinformował szef polskiego MSWiA druga kwestia, która ma zostać poruszona podczas spotkania Rady JHA dotyczy kontynuacji prac nad pakietem azylowym. "Jest to pakiet wynikający z programu sztokholmskiego (obejmującego lata 2010-14 programu zacieśniania współpracy w dziedzinie azylu, imigracji, sprawiedliwości i praw podstawowych, przyjętego w 2009 r. podczas szczytu UE), sprowadzający się do pięciu aktów prawnych. Jeden z aktów jest na tyle uzgodniony, że - mam nadzieję - 26 października, w przeddzień posiedzenia Rady JHA, będzie przedmiotem obrad Parlamentu Europejskiego" - powiedział Miller.

Minister wyjaśnił, że propozycje dotyczą m.in. uprawnień wnioskującego o azyl na terenie UE. "Prace nie są łatwe ze względu na to, że jest rozbieżność interesów państw, które posiadają granicę zewnętrzną, a w związku z tym rozpatrują większość wniosków azylowych i tzw. państw docelowych, gdzie warunki pobytu są najbardziej atrakcyjne" - powiedział.

Pierwszy pakiet azylowy został przedstawiony w grudniu 2008 r., a drugi pakiet azylowy - w październiku 2009 r.; ma na celu zaoferowanie lepszej ochrony ofiarom prześladowań, zwiększenie spójności między instrumentami azylowymi UE oraz uproszczenie i scalenie norm proceduralnych, co zapobiegnie oszustwom i zwiększy skuteczność procesu azylowego.

O Partnerstwie Wschodnim w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego

Według Millera ministrowie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych UE mają także dyskutować o kwestiach związanych z Partnerstwem Wschodnim. "Chodzi o spojrzenie na Partnerstwo Wschodnie jako na szansę zwiększenia współpracy pomiędzy naszymi wschodnimi sąsiadami: Białorusią, Ukrainą, Mołdową, Gruzją, Armenią i Azerbejdżanem, a państwami członkowskimi UE w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i w zakresie mobilności, czyli migracji krótkoterminowej, pracy sezonowej, nieskrępowanego albo mocno uproszczonego przemieszczania się osób pracujących w firmach z oddziałami rozproszonymi na terenie UE" - mówił Miller.

"Chcemy od dyskusji ogólnej przejść do bardzo szczegółowych programów, które dotyczą ich bezpieczeństwa, a tym samym naszego bezpieczeństwa wewnętrznego" - pokreślił szef polskiego MSWiA.

Pierwsze spotkanie rady ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych UE (tzw. Rada JHA) podczas polskiej prezydencji odbyło się w połowie lipca w Sopocie. Miało jednak charakter nieformalny. Kolejne Rady JHA w czasie naszej prezydencji zaplanowane są na 27-28 października w Luksemburgu oraz 13-14 grudnia w Brukseli.