Liczba osób bogatych i zamożnych w Polsce w 2011 roku powinna wyraźnie przekroczyć 650 tys. osób. Przyczyną tego wzrostu będzie przede wszystkim ciągle szybko rosnąca liczba osób w drugim przedziale podatkowym - wynika z szacunków firmy doradczej KPMG.

"Głównymi przyczynami wzrostu liczebności osób bogatych i zamożnych są: systematyczny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz stosunkowo wysoki poziom wzrostu gospodarczego. Te dwa czynniki powodują, że z roku na rok duża grupa osób zaliczonych do kategorii aspirujących, która liczy obecnie około 2 mln osób, będzie trafiać do kategorii osób zamożnych" - powiedział PAP Andrzej Marczak, partner w KPMG.

Według szacunków KPMG w Polsce w 2010 roku było 620 tys. osób bogatych i zamożnych.

Do grupy bogatych analitycy KPMG zaliczają osoby, które mają przeciętny dochód miesięczny powyżej 20 tys. zł brutto (oraz aktywa płynne o wartości powyżej 1 mln dolarów - gotówkę, lokaty, obligacje). Ich liczbę szacuje się w Polsce na ok. 50 tys.

Do grupy osób zamożnych należą ci, których przeciętny dochód miesięczny brutto wynosi od 7,1 tys. do 20 tys. zł). Ich liczbę szacuje się w Polsce na ok. 555 tys.

Do grupy aspirujących zaliczają się ci, którzy zarabiają 3,7-7,1 tys. zł brutto miesięcznie

Do grupy aspirujących (ocenianej na około 2 mln osób) zaliczają się ci, którzy zarabiają 3,7-7,1 tys. zł brutto miesięcznie.

W 2009 roku liczba osób bogatych i zamożnych wzrosła o 5,6 proc. w porównaniu z 2008 r. Łączny dochód tej grupy w 2009 roku wyniósł prawie 117 mld zł. Prawie 70 proc. osób bogatych i zamożnych rozliczało się z urzędem skarbowym według skali podatkowej; pozostałą część stanowili podatnicy opodatkowani według liniowej stawki 19 proc.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że począwszy od 2001 roku liczba bogatych i zamożnych Polaków systematycznie rośnie. Z pogorszeniem mieliśmy do czynienia tylko raz - właśnie w 2001 r., gdy liczba bogatych spadła w porównaniu z poprzednim rokiem (z 307,2 tys. w 2000 r. do 227,3 tys. w 2001 r.).

Liczba bogatych przekroczyła 300 tys. w 2004 r., 400 tys. - w 2006 r., 500 tys. - w 2008 r., a rok później - ponad 600 tys.

Najwięcej bogatych i zamożnych mieszka w woj: mazowieckim, śląskim, wielkopolskim, małopolskim

Jeśli chodzi o średnie zarobki, to bogaci i zamożni mają średnią w wysokości 15 280 zł, a aspirujący 5277 zł miesięcznie.

"Specyfika wzrostu liczby bogatych i zamożnych Polaków pozwala też przypuszczać, że możliwy jest delikatny spadek tempa wzrostu przeciętnego miesięcznego dochodu osób najbogatszych. Osoby, które będą dołączały do grona bogatych i zamożnych w większości przypadków jedynie minimalnie przekroczą próg podatkowy i mogą mieć dochody na poziomie tylko nieznacznie przekraczającym 7 tys. zł brutto miesięcznie" - powiedział PAP Marczak.

Jego zdaniem przyrost liczby osób bogatych opodatkowanych stałą stawką podatku liniowego (19 proc.) będzie miał mniejsze znaczenie - co bierze się z mniejszej liczebności tej grupy (stanowi ona jedynie ok. 30 proc. łącznej liczby osób bogatych i zamożnych) oraz niższej dynamiki wzrostu jej liczebności w badanym okresie. Nasze wcześniejsze szacunki dotyczące wzrostu liczby bogatych i zamożnych Polaków w 2010 roku również wydają się z dzisiejszej perspektywy zbyt ostrożne - co dowodzi, że spowolnienie gospodarcze oraz niepewność na rynkach finansowych na świecie w ubiegłym roku nie przełożyły się na wyhamowanie tempa wzrostu liczebności osób zamożnych i bogatych.

Najwięcej bogatych i zamożnych mieszka w woj: mazowieckim, śląskim, wielkopolskim, małopolskim.