W wyborach 9 października o mandat poselski ubiegać się będzie łącznie 7035 kandydatów, a o miejsce w Senacie - 500 osób. Statystycznie na jeden mandat do Sejmu przypada 15 kandydatów; do Senatu 5 - poinformowała w piątek PKW.
Reklama

Według PKW, w jesiennych wyborach najwięcej kandydatów ubiega się o mandat do Sejmu w okręgu wyborczym nr 33 w Kielcach. Tam o 16 miejsc powalczy 292 kandydatów. Z kolei najmniej osób startuje w wyborach do Sejmu w okręgu wyborczym nr 2 w Wałbrzychu, gdzie o 8 mandatów ubiega się 109 kandydatów.

Z kolei najwięcej kandydatów na senatorów jest w okręgach w Bydgoszczy i Zamościu - 8 kandydatów na jeden mandat. Natomiast najmniej w Nowym Sączu; tam tylko dwie osoby ubiegają się o mandat w Izbie Wyższej.

Według PKW, na listach wyborczych do Sejmu 43,54 proc. stanowią kobiety, a wśród kandydatów do Senatu jest ich jedynie 14 proc.

Liczba wyborców w kraju - według informacji przekazanych przez urzędy gmin - wynosi 30 mln 768 tys. 225. Z wnioskami o dopisanie do spisu wyborców wystąpiło 77 362 osób; o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania - 135 036 wyborców; sporządzono 11 984 aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Do głosowania korespondencyjnego w kraju zgłosiło się 817 osób, w tym doręczenia nakładki w alfabecie Braille'a zażądały 43 osoby. Z głosowania korespondencyjnego może skorzystać wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Chęć posługiwania się nakładką Braille'a w lokalu wyborczym zgłosiło 211 osób. Do głosowania za granicą dopisano do spisu 132 670 wyborców. Do głosowania korespondencyjnego za granicą zgłosiły się 22 893 osoby.

PKW poinformowała także, że w kraju zorganizowano 25 993 obwody do głosowania; spośród nich 7294 są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, a 2595 - do głosowania korespondencyjnego. W szpitalach zorganizowano 744 obwody, w zakładach pomocy społecznej - 508, w domach studenckich - 17, w zakładach karnych - 96, w aresztach śledczych - 70 i w oddziałach zewnętrznych 18; za granicą - 268; a na statkach - 3.

9 października wyborcy będą mogli głosować w godz. 7-21.