Oficjalna część I Polsko-Rosyjskiego Kongresu Mediów, z udziałem kilkudziesięciu przedstawicieli kultury, mediów, kościołów oraz polityków z obu krajów, rozpoczęła się w piątek we Wrocławiu.

Kongres organizuje Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Według pełnomocnika ministra kultury ds. organizacji Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia dr. Sławomira Dębskiego, wrocławski kongres ma przede wszystkim stworzyć płaszczyznę komunikacji pomiędzy polskimi i rosyjskimi przedstawicielami mediów.

Jak poinformowała PAP jedna z organizatorek kongresu Justyna Prus, do Wrocławia przybyli m.in.: minister kultury Rosji Aleksander Awdiejew, współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych prof. Adam Rotfeld oraz b. minister spraw zagranicznych RP dr Andrzej Olechowski.

Żuchowski: Polacy i Rosjanie potrzebują rozmowy i dialogu

Polacy i Rosjanie potrzebują rozmowy, dialogu i szukania nowych formuł wzajemnego wsłuchiwania się w to co dzieje się w ich państwach - powiedział w piątek we Wrocławiu wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Żuchowski.

Wystąpienie Żuchowskiego otworzyło I Polsko-Rosyjski Kongres Mediów, który zorganizowało Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Jak podkreślił Żuchowski potrzebne jest wypracowanie mądrych metod, aby Polacy wsłuchiwali się w to co dzieje się w Rosji i aby Rosjanie wsłuchiwali się w to co dzieje się w Polsce. "Mamy do czynienia z małą wiedzą o tym co dzieje się w Rosji" - mówił wiceminister.

Wypracowanie takich metod, zdaniem Żuchowskiego, legło u podstaw idei powołania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia i odpowiednika tej instytucji w Rosji. "Dzisiejszy kongres można uznać za inaugurację działalności Centrum w Polsce (...) Obie instytucje mają mieć bardzo podobny charakter funkcjonowania i mają ze sobą ściśle współpracować. Ta idea po obu stronach przyjęta została z dużym entuzjazmem" - mówił wiceminister.

Podczas I Polsko-Rosyjskiego Kongresu Mediów, jak podkreślił Żuchowski, będzie mowa o szansach w wykorzystaniu mediów do dialogu pomiędzy oboma państwami. "Istotne by w naszych relacjach medialnych pojawiały się informacje pokazujące dobre przykłady współpracy obu krajów (...) przekazy pokazujące zrozumienie w optyce patrzenia co dzieje się w danym państwie" - mówił wiceminister.

Według Żuchowskiego dialog to nie tylko rozmowa, ale również wspólne badania naukowe, projekty, konferencje i wymiana młodzieży. "Szeroko rozumiana współpraca kulturalna" - podkreślił.

Żuchowski podczas kongresu zastępuje ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego, który po złamaniu nogi przebywa w szpitalu.

Miedwiediew: Kongres pogłębi relacje między Polską i Rosją

Jestem przekonany, że I Polsko-Rosyjski Kongres Mediów przyczyni się do pogłębienia wzajemnego zrozumienia - napisał do uczestników kongresu prezydent Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew.

List od prezydenta odczytał w piątek we Wrocławiu, gdzie odbywa się kongres minister kultury FR Aleksandr Awdiejew.

"Jestem przekonany, że kongres pogłębi wzajemne zrozumienie, stworzy nowe możliwości między naszymi narodami w realizacji kulturalnych i społecznych tematyk" - napisał Miedwiediew.

Jego zdaniem, symboliczne jest, że kongres odbywa się na kilka dni przed przewodnictwem Polski w Radzie Unii Europejskiej.

Wyraził nadzieję, że to spotkanie wniesie "ważny wkład w polepszenie stosunków partnerstwa i modernizacji" pomiędzy Polską i Rosją. Życzył wszystkim uczestnikom kongresu wszystkiego najlepszego i sukcesów.

Komorowski: kontakt mediów z Polski i Rosji może zwalczyć uprzedzenia

Prezydent Bronisław Komorowski wyraził w piątek nadzieję, że regularne spotkania przedstawicieli polskich i rosyjskich mediów przyczynią się do upowszechniania rzetelnej wiedzy o współczesnej Polsce i Rosji oraz skutecznej walki ze stereotypami i uprzedzeniami.Napisał tak w przesłaniu, odczytanym przez podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Macieja Klimczaka, do uczestników I Polsko-Rosyjskiego Kongresu Mediów, który odbywa się od czwartku do soboty we Wrocławiu

Takie spotkania - jak dodał w liście - dają szansę na stworzenie sprzyjającego klimatu dla dialogu i porozumienia we wzajemnych stosunkach.

W przesłaniu skierowanym do uczestników kongresu Komorowski podkreślił, że jest on pierwszym wspólnym przedsięwzięciem organizowanym przez nowo powstałe Centra Polsko-Rosyjskiego i Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia.

Jak zaznaczył, utworzenie w Polsce i Rosji Centrów Dialogu i Porozumienia i podejmowanie takich inicjatyw jak Polsko-Rosyjski Kongres Mediów dobrze służy przyszłości relacji polsko-rosyjskich.

"Dostrzegam w nich szansę utrwalenia i kontynuacji niezwykle ważnego dorobku Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych" - dodał.

Prezydent zadeklarował ponadto, że wspólnie ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Dmitrijem Miedwiediewem będą "wspierać działania Centrów Dialogu i Porozumienia na rzecz pogłębienia i rozwoju wzajemnych relacji w dziedzinie historii, kultury i dziedzictwa narodowego".

"Życzę Państwu pomyślnych obrad i inspirujących dyskusji. Liczę, że to spotkanie zakończy się sukcesem i stając się regularnym forum polsko-rosyjskich kontaktów środowisk dziennikarskich, będzie wzorem dobrej polsko-rosyjskiej współpracy" - zakończył swoje przesłanie.

Minister Kultury Rosji Aleksandr Awdiejew: Dialog polsko-rosyjski pomoże zrozumieć przeszłość

Poprzez dialog społeczeństw możemy zrozumieć przeszłość ale i rozwijać wzajemne stosunki. Tak się złożyło, że historia przyniosła nam, dzisiejszym pokoleniom, bardzo trudne i skomplikowane kontakty - mówił w piątek Aleksandr Awdiejew, minister kultury Rosji.

Awdiejew mówił, że dzisiaj i w najbliższym okresie powinniśmy wykazać się wzajemnym zrozumieniem, wznieść się ponad stereotypy. Powinniśmy - według rosyjskiego ministra - zadbać o szeroki i wzajemny dialog bez napięcia w duszy, o którym we wcześniejszym wystąpieniu mówił Piotr Żuchowski, wiceminister kultury.

Według rosyjskiego ministra kultury obywatelskie społeczeństwo Rosji dopiero się tworzy. "Nasze społeczeństwo obywatelskie istnieje dopiero od 20 lat. Inaczej niż u Polaków. U nas nie ma zrozumienia dla prywatnej własności. U nas tego nie było. A wyście to zachowali. Żyją jeszcze ludzie - nośnicy szacunku do prywatnej własności. I to on (szacunek - przyp. PAP) stał się ważną kategorią dla społeczeństwa obywatelskiego" - mówił minister.

Czym zajmuje się Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia mają inicjować, podejmować i wspierać działania na rzecz dialogu i porozumienia między Polską i Rosją. Ich zadaniem będzie prowadzenie badań naukowych i działalności wydawniczej, upowszechnianie wiedzy o stosunkach dwustronnych, historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów.

Placówki z siedzibami w Warszawie i Moskwie mają dysponować budżetami po około 1 mln euro rocznie.

Z inicjatywą powołania centrów wystąpiła Polsko-Rosyjska Grupa do Spraw Trudnych. Inicjatywę tę poparli premierzy Polski i Rosji, Donald Tusk i Władimir Putin. 6 grudnia 2010 roku, podczas wizyty prezydenta Miedwiediewa w Polsce, podpisano list intencyjny w sprawie powołania placówek.

W Polsce ustawa o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia weszła w życie 19 kwietnia. Obecnie trwają prace administracyjne: rejestracja Centrum, otwarcie kont i przygotowanie siedziby w Polsce.

W Rosji czynności legislacyjne związane z powołaniem Centrum dobiegają końca. Na razie nie wiadomo, kiedy Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia rozpocznie swoją działalność. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że w budżecie federalnym na 2011 rok na ten cel zarezerwowano 1 mln euro.

Kongres zakończy się w sobotę.