Niemal we wszystkich grupach wiekowych mężczyźni palą częściej niż kobiety. Najmniej palących jest wśród najmłodszych i najstarszych respondentów. Tylko wśród osób w wieku 35-44 lata odsetek palących kobiet jest w zasadzie taki sam jak palących mężczyzn (odpowiednio 34 i 32 proc.).

Najwięcej palących jest w przedziale wiekowym 45-54: wśród mężczyzn jest to 46 proc., wśród kobiet - 40 proc. Popularność palenia jest zróżnicowana w zależności od poziomu wykształcenia badanych - najczęściej palą osoby z wykształceniem zawodowym (41 proc.), a najrzadziej - z wyższym (19 proc.).

Dużo palaczy jest wśród niewykwalifikowanych pracowników (56 proc.) oraz w grupie bezrobotnych (49 proc.). Po papierosy częściej sięgają respondenci w złej sytuacji materialnej (42 proc.).

Większość palących deklaruje, że robi to regularnie (82 proc.); stosunkowo nieliczni (18 proc.) palą okazjonalnie.

Ankietowani aprobują zakaz palenia w restauracjach

W grupie niepalących przeważają osoby, które nigdy nie paliły (68 proc.); natomiast jedna trzecia (32 proc.) sięgała wcześniej po papierosy.

Ankietowani aprobują zakaz palenia w szpitalach, środkach transportu, kinach i teatrach oraz na wyższych uczelniach (od 86 proc. do 94 proc.). Większość ankietowanych uważa, że powinien on również obowiązywać na dworcach kolejowych, przystankach i lotniskach (76 proc.), a także w miejscach pracy (72 proc.).

Ankietowani aprobują zakaz palenia w restauracjach (78 proc.) oraz w barach i kawiarniach (70 proc.).

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w dniach 5-11 maja 2011 roku na liczącej 1189 osób reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski.