72 proc. badanych jest przekonanych, że rząd nie realizuje obietnic złożonych przez PO w kampanii wyborczej w 2007 roku; 17 proc. jest zdania przeciwnego. 69 proc. nie ufa informacjom rządu w sprawach gospodarczych i politycznych - wynika z sondażu CBOS.

Wśród 72 proc. ankietowanych krytycznie oceniających rząd pod względem spełniania obietnic wyborczych, 31 proc. zdecydowanie uważa, że rząd nie realizuje swoich obietnic, a 41 proc. ankietowanych jest o tym raczej przekonanych.

W grupie osób mających odmienne zdanie, 1 proc. badanych zdecydowanie uważa, że rząd spełnia obietnice złożone przez PO w 2007 r. , a 16 proc. jest o tym raczej przekonanych. 11 proc. nie miało w tej sprawie zdania.

66 proc. respondentów uważa, że rząd za mało informuje społeczeństwo o swojej pracy

66 proc. respondentów uważa, że rząd za mało informuje społeczeństwo o swojej pracy; 20 proc. jest zadowolonych z informacji, jakie otrzymują, a 5 proc. oceniło, że tych informacji jest za dużo. 9 proc. nie wyraziło swojego zdania.

69 proc. respondentów odnosi się z nieufnością do wypowiedzi przedstawicieli rządu na temat sytuacji gospodarczej i politycznej, a 19 proc. traktuje te informacje z zaufaniem. 12 proc. badanych nie miało w tej sprawie zdania.

Większość ankietowanych - 83 proc. - jest zdania, że rządzący obecnie krajem skupiają się przede wszystkim na utrzymaniu i sprawowaniu władzy. 11 proc. badanych jest przekonanych o tym, że rządzącym zależy na dobru Polski i Polaków. 6 proc. nie wiedziało czym kierują się rządzący politycy.

Połowa badanych jest zdania, że rząd nie wie, co trzeba w Polsce zmienić

Łącznie połowa badanych jest zdania, że rząd nie wie, co trzeba w Polsce zmienić, aby państwo i jego urzędy lepiej funkcjonowały, a Polakom żyło się lepiej: 14 proc. oceniło, że rząd zdecydowanie nie posiada takiej wiedzy, a 36 proc., że raczej nie posiada.

Przeciwnego zdania było 40 proc. ankietowanych: 7 proc. uważa, że rząd zdecydowanie wie, co zrobić, by Polakom żyło się lepiej, a 33 proc. jest o tym raczej przekonanych. 10 proc. nie było w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

49 proc. respondentów stwierdziło, że podczas rozmów o rządzie Donalda Tuska w gronie rodziny, znajomych, sąsiadów, raczej krytycznie mówi się o poczynaniach obecnego gabinetu, 24 proc. odpowiedziało, że mówi się raczej pochlebnie, 21 proc. stwierdziło, że nie rozmawia się na ten temat, a 6 proc. nie miało zdania.

Badanie przeprowadzono w dniach 5-12 stycznia 2011 roku na liczącej 989 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.