W kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) trwa audyt wewnętrzny, służy m.in. ocenie prawidłowości organizacji robót i poprawie bezpieczeństwa pracy. Przedstawiciele firmy tłumaczą, że takie cykliczne audyty są często skuteczniejsze od kontroli i sankcji.

W tym roku we wszystkich kopalniach węgla kamiennego zginęło już siedmiu górników, wobec 15 w ubiegłym roku, a w KHW doszło do dwóch śmiertelnych wypadków - oba miały miejsce przy taśmociągach. Nadzór górniczy alarmował wcześniej, że wielu wypadków można byłoby uniknąć, gdyby w kopalniach istniał system audytu wewnętrznego z prawdziwego zdarzenia.

Jak powiedział w środę Wojciech Jaros z działu komunikacji KHW, w tej spółce audyty - dotyczące różnych aspektów jej działania - prowadzone są dwa razy w roku: wiosną i jesienią, obejmują wszystkie kopalnie holdingu. Obecny audyt odbywa się w 185 kopalnianych oddziałach. Zakończy się w marcu.

"Celem audytu jest poprawa skuteczności konkretnych procesów funkcjonowania firmy"

Reklama

"Należy pamiętać, że celem audytu jest poprawa skuteczności konkretnych procesów funkcjonowania firmy, a nie wskazywanie osób winnych niezgodności praktyki z przyjętymi procedurami. Dlatego audyt często okazuje się skuteczniejszy od kontroli, gdy chodzi o wskazanie spraw wymagających poprawy" - ocenił Jaros.

Podkreślił, że audytorzy kładą duży nacisk na bezpośredni kontakt z pracownikami badanych oddziałów. "Umożliwia to zbudowanie bardziej pełnego i wiarygodnego obrazu funkcjonowania oddziału niż wynikałoby to tylko z analizy dokumentacji" - dodał.

Audyt w KHW rozpoczął się w oddziałach kopalń Mysłowice-Wesoła i Murcki-Staszic

Obecny audyt w KHW rozpoczął się w oddziałach kopalń Mysłowice-Wesoła i Murcki-Staszic. W najbliższych tygodniach obejmie też pozostałe kopalnie holdingu, będącego jedną z trzech największych spółek węglowych w Polsce.

W ramach audytu badane są kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny na stanowiskach pracy, zasobów ludzkich, organizacji robót, konkretnych zagadnień techniczno-ruchowych (w tym ich dokumentacji) oraz ekonomicznych uwarunkowań produkcji. W ubiegłym roku wewnętrznemu audytowi w KHW poddano m.in. proces adaptacji zawodowej i szkolenia pracowników.

Przedstawiciele KHW podkreślają, że każdy taki audyt służy wykryciu ewentualnych niezgodności praktyki z obowiązującymi procedurami oraz przyczyn takiego stanu. "Konsekwencją tego jest podjęcie odpowiednich działań korygujących i zapobiegawczych oraz upowszechnianie dobrych praktyk" - powiedział Jaros.

KHW to jedna z trzech największych polskich spółek węglowych. Zatrudnia 19,3 tys. osób. Kopalnie holdingu wydobywają ok. 13-15 mln ton węgla rocznie. Zysk netto holdingu za ub.r. szacowany jest wstępnie na ponad 30 mln zł.