Po raz pierwszy grupa polskich naukowców publicznie zadeklarowała udział w redagowaniu Wikipedii. Projekt wykładowców Politechniki Warszawskiej zakłada sprawdzanie i uzupełnianie haseł internetowej encyklopedii z zakresu technologii informacyjnej.

Kilkanaście osób z Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem dr. inż. Andrzeja Zalewskiego na początku tego tygodnia rozpoczęło projekt redagowania haseł Wikipedii związanych z zarządzaniem projektami i technologią informacyjną haseł. Najpierw naukowcy przeprowadzą inwentaryzację haseł, które istnieją już w zasobach internetowej encyklopedii - poinformował pomysłodawca projektu dr Zalewski.

Naukowcy będą pracować w kilku zespołach merytorycznych przez najbliższe trzy, cztery miesiące.

Taka akcja nie miała precedensu

Taka akcja nie miała precedensu - powiedział Paweł Zienowicz ze Stowarzyszenia Wikimedia Polska - odpowiadającego za serwis Wikipedia w Polsce. Jak zaznaczył, "zdarzało się wcześniej, że grupa naukowców podejmowała się edytowania Wikipedii, jednak nie mówili o tym otwarcie". W jego opinii, jest to dowód na to, że polscy naukowcy zaczynają akceptować Wikipedię jako źródło informacji.

Zdaniem socjologa i medioznawcy prof. Kazimierza Krzysztofka ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, "skoro ludzie najczęściej korzystają z Wikipedii, trzeba się pogodzić z faktem i przyczynić do tego, aby stała się platformą kumulującą zbiorową mądrość, a nie kolektywną ignorancję, co zarzucano wcześniej Wikipedii".

"Wikipedia w przyszłości będzie gromadzić wiedzę coraz bardziej ekspercką"

Według prof. Krzysztofka, "Wikipedia wygrała i w przyszłości będzie gromadzić wiedzę coraz bardziej ekspercką, choć jako projekt wolontariacki nigdy jej w pełni nie zastąpi".

Jak zaznaczył dr Zalewski, "choć dla naukowców korzystanie z Wikipedii jest obciachem, a dydaktycy zabraniają swoim uczniom posługiwania się nią, to praktycznie każde wyszukiwanie informacji właśnie tam się rozpoczyna"."Internet stał się w dzisiejszych czasach podstawowym źródłem informacji"

Przypominając, że internet stał się w dzisiejszych czasach podstawowym źródłem informacji, specjalista stwierdził, że na ten fakt naukowcy "nie powinni się obrażać", lecz go zaakceptować i starać się poprawić jakość gromadzonej tam wiedzy.

Każdy użytkownik internetu może zostać autorem hasła w Wikipedii. "Podejmując się tego zadania, godzimy się na ryzyko, że nasze hasła mogą zostać uzupełnione o treści, które mogą być napisane błędnie" - podkreślił dr Zalewski.

"Nie wymagamy, aby informacje dodawały wyłącznie uznane w świecie nauki osoby, lecz kładziemy nacisk na podawanie źródeł informacji - mówił Zienowicz. - W encyklopedii drukowanej jest na odwrót: tworzonych przez autorytety haseł nie można zweryfikować, ponieważ ich autorzy nie podają źródła informacji".

Z polską Wikipedią współpracuje ok. 7 tys. osób

Jak poinformował Zienowicz, z polską Wikipedią współpracuje ok. 7 tys. osób, 300 z nich to osoby tworzące hasła od lat. Wśród stałych współpracowników ok. 4-5 proc. stanowią pracownicy naukowi.

"Choć nie opowiadają o tym głośno, cenią Wikipedię za to, że ich wiedza może zostać zweryfikowana przez inne osoby edytujące encyklopedię, które różnią się światopoglądem i rodzajem wiedzy" - powiedział Zienowicz o naukowcach współpracujących z Wikipedią. Jego zdaniem, największym atutem Wikipedii, nie tylko dla naukowców, jest neutralny punkt widzenia, który wypracowują autorzy, edytując hasło.

Zienowicz przyznał, że zdarzają się dowcipy lub celowo wprowadzone błędne informacje. Wikipedia usunęła jednak wszystkie akty wandalizmu i zabezpieczyła się przed nowymi, wprowadzając kontrolę edycji haseł dokonanych przez autorów niezalogowanych.

Polskie zasoby Wikipedii, liczące 765 tys. haseł, należą do najobszerniejszych na świecie. Większe są tylko bazy w angielskiej, niemieckiej i francuskiej wersji językowej. W języku polskim dziennie dodawanych jest od kilku do kilkuset nowych haseł. W tym roku Wikipedia obchodzi 10 rocznicę powstania.