Kwestionowanie legalności wyboru kierownictwa TVP przez przedstawiciela Ministerstwa Skarbu Państwa to działanie sprzeczne z interesem spółki i dobrem mediów publicznych - ocenił rzecznik TVP Stanisław Wojtera w odpowiedzi na zapowiedź resortu skarbu o skierowaniu do Krajowego Rejestru Sądowego zastrzeżeń co do wyboru zarządu Telewizji.

"Telewizja Polska zapewnia swoich widzów, partnerów zewnętrznych i kontrahentów, iż niedawny wybór jej zarządu był w pełni legalny i przeprowadzony z zachowaniem należytych form oraz przepisów prawnych" - napisał w środę w oświadczeniu rzecznik TVP.

We wtorek rzecznik MSP Maciej Wewiór powiedział, że resort zgłosi do Krajowego Rejestru Sądowego swoje zastrzeżenia dotyczące wyboru nowego zarządu TVP, by uwzględnił je przy decyzji o wpisie nowych władz do rejestru.

"Rada Nadzorcza TVP wyłoniła nowy zarząd spółki, ściśle przestrzegając procedury konkursowej"

Wojtera przypomina, że zarząd wybrała rada nadzorcza spółki - "organ powszechnie uznawany, funkcjonujący zgodnie z literą prawa i zasadami obowiązującymi w spółkach Skarbu Państwa. Rada Nadzorcza TVP wyłoniła nowy zarząd spółki, ściśle przestrzegając procedury konkursowej, wypracowanej i zaaprobowanej uprzednio przez wszystkich członków rady" - czytamy w oświadczeniu Wojtery.

19 grudnia Rada Nadzorcza TVP zdecydowała, że nowym prezesem TVP będzie Romuald Orzeł, a wiceprezesami: Przemysław Tejkowski, Włodzimierz Ławniczak i Paweł Paluch. MSP odcięło się od tego wyboru, twierdząc, że jest on czysto polityczny. Resort tuż po wyborze zgłaszał wątpliwości co do formy wyboru i warunków konkursu na zarząd spółki i oświadczył, że zgłasza wotum separatum.