Sąd w Rennes (północno-zachodnia Francja) zabronił dziś 39-letniej Fabienne Justel zapłodnienia nasieniem jej zmarłego męża.

Wniosek kobiety odrzucono, powołując się na obowiązujące prawo, nie dopuszczające sztucznego zapłodnienia po śmierci partnera. Justel zapowiedziała odwołanie.

Mąż kobiety zmarł przed trzema laty na raka. W okresie choroby zdeponował nasienie w banku spermy CECOS w Rennes, obawiając się, że chemioterapia spowoduje u niego bezpłodność. Małżonkowie uzgodnili, że zaczekają, aż poprawi się jego stan zdrowia i spróbują sztucznego zapłodnienia.

Po śmierci męża Fabienne Justel na próżno usiłowała nakłonić bank spermy do wydania nasienia - zgodnie z przepisami może to nastąpić tylko za zgodą dawcy.

W niektórych krajach sztuczne zapłodnienie po śmierci partnera jest dopuszczalne

W niektórych krajach sztuczne zapłodnienie po śmierci partnera jest dopuszczalne i praktykowane. W USA korzystają z tej możliwości m.in. wdowy po żołnierzach poległych w Iraku.

W przyszłym roku parlament francuski ma się zająć nowelizacją tzw. ustawy bioetycznej; przedmiotem debaty będzie prawdopodobnie także kwestia sztucznego zapłodnienia po śmierci partnera.