Agencja Informacji, biuro zarządu, biuro prawne - to tylko niektóre jednostki TVP, gdzie ruszyły zmiany kadrowe po wymianie władzy w spółce. Podczas gdy pierwszy dzień nowego p.o. prezesa Bogusława Szwedo upływał na serii spotkań z dyrektorami, b. p.o. prezes Piotr Farfał pakował swoje rzeczy i żegnał się z gmachem przy Woronicza.

Jedne z pierwszych zmian zaszły w Agencji Informacji TVP - zarząd otrzymał rezygnację jej szefa Jana Pińskiego - poinformowało PAP biuro prasowe TVP.

Zmiany kadrowe szybko dotkną też m.in. biuro zarządu TVP

Za prezesury Farfała kierował nim Wojciech Bosak. Według nieoficjalnych informacji PAP, ze źródeł zbliżonych do TVP wynika, że zastąpić miałby go Romuald Orzeł (niegdyś m.in. szef domu mediowego Media SKOK). W czwartek spotkał się on z nowym zarządem, ale żadne decyzje jeszcze nie zapadły.

Nowy zarząd cofnął już pełnomocnictwo do reprezentowania spółki b. szefowi biura, ale z jego zwolnieniem może być kłopot - Bosak jest radnym LPR w Sejmiku Województwa Małopolskiego. Zgodnie zaś z ustawą o samorządzie, by można było rozwiązać umowę o pracę z radnym zgodę na to musi wyrazić sejmik.

Zmiany czekają kierownictwo biura prawnego TVP

Dotychczasowy p.o. dyrektor Tomasz Moniuszko, podobnie jak Bosak, ma już cofnięte pełnomocnictwo. Według nieoficjalnych informacji zastąpi go poprzednia dyrektor biura Małgorzata Naumann (Farfał cofnął jej pełnomocnictwa w grudniu 2008, gdy został p.o. prezesem).

Nowy zarząd poprosił już też dyrektorów biur: zarządu, prawnego oraz biura technologii i inwestycji Wiesława Łodzikowskiego (ostatnio koordynował projekt platformy cyfrowej TVP) o przekazanie dokumentacji dotyczącej bieżących spraw spółki.

Według nieoficjalnych informacji ze źródeł w TVP, Szwedo rozważał wycofanie zwolnienia dyscyplinarnego dla Farfała (ogłosił je gdy b. p.o. prezes nie chciał wpuścić nowego zarządu do siedziby TVP). Ostatecznie dyscyplinarka ma być jednak utrzymana.

Farfał powiedział, że w takim przypadku odwoła się od niej do sądu

Pytany, czym zamierza się teraz zająć odpowiedział, że na pewno skorzysta z krótkiego wypoczynku. "Po 3,5 roku pracy w TVP mam chyba ok. 50 dni niewykorzystanego urlopu więc na pewno udam się przynajmniej na krótki wypoczynek" - powiedział.Gdyby nowy zarząd cofnął zwolnienie dyscyplinarne Farfała b. prezesowi - jak sam powiedział - przysługiwać będzie sześciomiesięczna odprawa (trzymiesięczny okres wypowiedzenia z tytułu stosunku pracy i trzymiesięczna odprawa za wcześniejsze odwołanie). "Jeśli utrzymana zostanie dyscyplinarka spółka musi wypłacić mi ekwiwalent za niewykorzystany urlop" - dodał.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że do TVP wrócić miałby b. prokurent TVP i szef biura marketingu i promocji Paweł Paluch, na początku lipca dyscyplinarnie zwolniony przez Farfała.

W gmachu przy Woronicza do późnego wieczora trwały spotkania

Oprócz Szwedo i członka zarządu: Małgorzaty Wiśnickiej-Hińczy uczestniczył w nich m.in. szef rady nadzorczej TVP Bogusław Piwowar.

Piwowar powiedział w czwartek PAP, że rada nie planuje na razie przyspieszenia terminu swego posiedzenia - obecny termin to 12 października. Wówczas ogłoszony ma być konkurs na docelowy zarząd TVP (Szwedo i Wiśnicka-Hińcza są do niego jedynie delegowani na trzy miesiące jako członkowie rady nadzorczej).