Rada Nadzorcza TVP zawiesiła w piątek prezesa Romualda Orła i członka zarządu - Przemysława Tejkowskiego - poinformowało źródło w TVP. Nowym p.o. prezesa został Włodzimierz Ławniczak, dotychczasowy członek zarządu.

RN odwołała także z funkcji przewodniczącego Bogusława Szwedo; nowym przewodniczącym rady został przedstawiciel Ministerstwa Skarbu Grzegorz Borowiec.

Wcześniej źródło w Radzie Nadzorczej informowało, że jej piątkowe posiedzenie zostało zwołane niezgodnie z prawem i następne ma być zwołane 10 września.

Jeden z członków RN, Tomasz Szatkowski, na posiedzenie Rady nie przybył, twierdząc, że nie został prawidłowo powiadomiony o posiedzeniu. Według źródła w RN, w związku z oświadczeniem Szatkowskiego Rada przez kilka godzin dyskutowała nad tym, czy jej posiedzenie jest ważne, czy nie; ostatecznie po południu zdecydowała, że może podejmować legalnie decyzje.

Szatkowski w oświadczeniu napisał, że w "tzw. posiedzeniu członków Rady Nadzorczej TVP nie wziął udziału, gdyż nie został o nim powiadomiony w sposób prawidłowy i zgodny z literą prawa". "W opinii ekspertów prawnych, z którymi konsultowałem moją decyzję, piątkowe spotkanie nie posiadało statusu formalnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki m.in. dlatego, iż odbywało się w nie statutowym terminie" - napisał.

Zgodnie z regulaminem Rady Nadzorczej TVP, członkowie Rady powinni być powiadomieni za poświadczeniem o planowanym posiedzeniu i porządku obrad co najmniej siedem dni przed jego terminem. Członkowie Rady muszą złożyć oświadczenia o trybie powiadamiania ich o posiedzeniu. Wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków RN.

Pisemne zawiadomienia informujące o zwołaniu posiedzenia Rady powinny być wysłane tego samego dnia wszystkim członkom Rady, na co najmniej siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia listami poleconymi. Członków można zawiadomić również np. drogą elektroniczną, ale wtedy muszą oni osobiście potwierdzić otrzymanie powiadomienia. Regulamin RN TVP mówi, że posiedzenie jest ważne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa składu.

Rada Nadzorcza zebrała się na wniosek Małgorzaty Wiśnickiej-Hińczy (związanej z SLD).

Zarząd TVP został powołany w połowie grudnia ubiegłego roku

Zarząd TVP, w skład którego weszli Romuald Orzeł jako prezes oraz Przemysław Tejkowski, Włodzimierz Ławniczak i Paweł Paluch został powołany przez RN spółki w połowie grudnia ubiegłego roku. Powołany zarząd miał dokończyć kadencję, którą zapoczątkował jeszcze w kwietniu 2006 r. Jan Dworak, oraz miał kierować TVP przez kolejną, czteroletnią, kadencję.

Nowy p.o. prezesa TVP był wcześniej doradcą zarządu telewizji. W latach 2004-2007 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju, a następnie dyrektora Departamentu Rozwoju Korporacyjnego Polkomtel S.A. Wcześniej (1998-2004) kierował Biurem Reklamy TVP. Ławniczak jest absolwentem Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki ATR w Bydgoszczy; Ławniczak ma 50 lat.

Członek zarządu Paweł Paluch był wcześniej prokurentem TVP, a zarazem dyrektorem Biura Zarządzania Programem i Marketingiem. Ukończył Wydział Operatorski i Realizacji TV PWSFTiT w Łodzi. Od 1991 roku prowadził działalność marketingową i reklamową. Był współwłaścicielem agencji reklamowej YGREQ GROUP; współtworzył telewizję ES; pod koniec lat 90. został wiceprezesem agencji reklamowej FOR TELE, zarządzał Agencją Reklamową RADIA PLUS w Poznaniu. W latach 2002-2006 pełnił funkcję prezesa zarządu TV Promotion Design. Ma 46 lat.

4 września wygasną kadencje obecnych zarządów Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Według znowelizowanej w lipcu ustawy medialnej, obecne zarządy TVP, Polskiego Radia i jego regionalnych rozgłośni będą pełnić swoje funkcje do czasu wyłonienia nowych władz. Regulamin konkursów już przygotowuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.