Minister Przemysław Czarnek powołał członków Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji i Nauki nowej kadencji – poinformowała w środę rzeczniczka prasowa MEN Anna Ostrowska. Rada jest organem pomocniczym ministra edukacji i nauki.

"Pierwsze posiedzenie Rady Dzieci i Młodzieży planowane jest już w przyszłym tygodniu" – przekazała PAP Ostrowska.

Do zadań rady należy wyrażanie opinii dzieci i młodzieży w sprawach związanych z oświatą i wychowaniem. Szczególnie dotyczy to planowanych zmian i propozycji rozwiązań w tym zakresie.

W skład Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji i Nauki wchodzi 16 członków i 16 ich zastępców, po jednym członku i jego zastępcy z każdego województwa. Kadencja trwa rok. Kadencja obecnie powołanej rady potrwa do 30 września 2021 r.

W skład rady weszli: z woj. dolnośląskiego Paweł Łubkowski – członek rady i Adam Goleński – zastępca członka rady; z woj. kujawsko-pomorskiego Jakub Lewandowski – członek rady i Mateusz Pruchnicki – zastępca członka rady; z woj. lubelskiego Mateusz Błaszczak – członek rady i Aleksander Przybysz – zastępca członka rady; z woj. lubuskiego Zuzanna Sikora – członek rady i Aleksander Łabuć – zastępca członka rady; z woj. łódzkiego Eryk Zywert – członek rady i Martyna Pawul – zastępca członka rady; z woj. małopolskiego Jadwiga Mizerska – członek rady i Karolina Tomasik – zastępca członka rady; z woj. mazowieckiego Jan Zając – członek rady i Angelika Żukowska – zastępca członka rady; z woj. opolskiego: Maciej Pawelec – członek rady i Karolina Tulik – zastępca członka rady; z woj. podkarpackiego Szymon Szurlej – członek rady i Szymon Nieznański – zastępca członka rady; z woj. podlaskiego Mateusz Feszler – członek rady i Krzysztof Pruszyński – zastępca członka rady; z woj. pomorskiego Paulina Nowak – członek rady i Bartosz Adamkiewicz – zastępca członka rady; z woj. śląskiego Kamil Lorek – członek rady i Jan Pałasz – zastępca członka rady; z woj. świętokrzyskiego Krystian Szkoda – członek rady i Wiktoria Mazurczak – zastępca członka rady; z woj. warmińsko-mazurskiego Aleksandra Horoszko – członek rady i Alicja Łożyńska – zastępca członka rady; z woj. wielkopolskiego Daniel Dudek – członek rady i Jarosław Szymkowiak – zastępca członka rady; z woj. zachodniopomorskiego Adrian Tomicki – członek rady i Marlena Sołtysińska – zastępca członka rady.

Posiedzenia rady zwołuje minister. Zgodnie z podpisanym przez niego w poniedziałek zarządzeniem posiedzenia rady mogą się odbywać w formie wideokonferencji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W posiedzeniu rady biorą udział członkowie rady. W przypadku nieobecności członka rady w posiedzeniu bierze udział jego zastępca. Minister może też zwołać posiedzenie rady z udziałem zarówno jej członków, jak i zastępców.

Członkowie Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji i Nauki wyłaniani są w drodze naboru prowadzonego przez resort edukacji. Kandydować mogą uczniowie szkół znajdujących się na terytorium Polski, którzy ukończyli 13 lat i absolwenci tych szkół, którzy do dnia zakończenia naboru nie ukończą 21 lat.

Chętni muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej resortu edukacji i przedstawić w nim swoją wizję działalności Rady, a następnie przesłać go wraz z wymaganym życiorysem do siedziby MEN (decyduje data stempla pocztowego).

Nadesłane kandydatury są oceniane na podstawie przesłanych zgłoszeń. Przy analizie zgłoszeń kandydatów brane pod uwagę są: zaangażowanie w wolontariat, zaangażowanie w działalność społeczną oraz w życie społeczności lokalnych i życie publiczne, aktywności w młodzieżowych radach, samorządzie szkolnym, harcerstwie, zajęciach pozalekcyjnych, instytucjach charytatywnych, a także osiągnięcia w nauce, w tym w olimpiadach i konkursach. Kandydat musi przedstawić napisać uzasadnienie swojej kandydatury.

W tym roku do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpłynęło 331 zgłoszeń od kandydatów. Jest to największe zainteresowanie członkostwem w radzie od czasu powołania Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej w 2016 r. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka