Ogólnopolski projekt badawczo-naukowy nosi nazwę "Powtarzalna stymulacja indukcyjna w kompleksowej fizjoterapii oddechowej u pacjentów po przebytym COVID-19". Głównym inwestorem jest firma BTL wraz z partnerem naukowym – Polskim Towarzystwem Fizjoterapii i z partnerem klinicznym – Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA w Warszawie.

Chodzi wsparcie osób, którzy przeszli chorobę COVID-19 i zakończyli leczenie kliniczne. Jak przypomina biuro prasowe rybnickiego magistratu, wyzdrowienie z zakażenia w wielu przypadkach nie oznacza odzyskania pełnego zdrowia. Część z osób, które przeszły tę chorobę może przez kolejne tygodnie doświadczać pogorszenia wydolności organizmu i wystąpienia objawów utrudniających codzienne funkcjonowanie, jak gorsza kondycja, utrudnione oddychanie, długotrwałe uczucie zmęczenia.

"W ramach projektu prowadzona będzie rehabilitacja oddechowa osób po przebytym COVID-19, której celem będzie zmniejszenie powikłań po chorobie oraz poprawienie jakości funkcjonowania pacjentów po przebytej infekcji" – podał magistrat. Do oceny poprawy oddychania wykorzystana będzie spirometria i kwestionariusz pacjenta wykonany przed rozpoczęciem terapii, po 10 dniach, i po zakończeniu serii zabiegów. Program ma być realizowany do końca czerwca 2022 r.

Jednym z podmiotów uczestniczących w programie jest rybnickie Specjalistyczne Centrum Fizjoterapii Andrzeja Myśliwca. Osoby zainteresowane udziałem w programie lub chcące uzyskać więcej informacji proszone są o kontakt z Centrum, tel. 662-935-505, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: fizjoterapia.mysliwiec@gmail.com.(PAP)

Autor: Krzysztof Konopka