Komisja pozytywnie zarekomendowała senackie poprawki, zmierzające do obniżenia z 80 do 75 proc. stopnia spadku przychodu z prowadzonej działalności jako wymogu uzyskania przewidzianego ustawą dodatkowego świadczenia postojowego, oraz jako wymogu zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne itp.

Pozytywną opinię komisji zyskała także poprawka, przewidująca wydłużenia okresu zwolnienia ze składek do 30 września 2020 r.

Jednocześnie komisja negatywnie zaopiniowała poprawkę, aby ustawa obejmowała również tych organizatorów turystyki, którzy zostali wpisani do właściwego rejestru po 7 marca 2020 r.

Reklama

Negatywne zaopiniowane zostały poprawki, zmierzające do rozszerzenia zakresu ustawy o kolejne rodzaje działalności, m.in. targowej.

Komisja pozytywnie zarekomendowała także szereg poprawek o charakterze redakcyjnym.

Poprawkami Senatu zajmie się teraz cały Sejm.(PAP)