Artykuły na temat: "przychody"

3 listopada 2018 r.

Cena uzyskana ze sprzedaży wierzytelności własnej to przychód finansowy

3 września 2018 r.

Rachunkowość: Jak wykazać i ujmować rozliczenia międzyokresowe