Obszary zakażeń podzielone są na dwie strefy. Dowiedz się, na czym polegają ograniczenia w poszczególnych kategoriach powiatów.

Cała Polska w żółtej strefie od 10 października. Co to oznacza? >>>>>

WAŻNE ZMIANY OD 17 PAŹDZIERNIKA

1. Kongresy i targi

Obecnie są dopuszczalne:

1. Pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku innych niż organizowane na otwartym powietrzu: przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc;
2. W miejscu odbywania się imprezy znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 2,5 mkw powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi – jeżeli wymóg zapewniony to nie ma ograniczenia 150 osób.

Strefa czerwona:

Zakaz

Strefa żółta:

Warunek 1 bez zmian; warunek 2: 1 osoba na 4 mkw

2. Wydarzenia sportowe

Obecnie: Musi być weryfikacja liczby osób, dezynfekcja szatni itp. Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe. Widzowie są obowiązani zakrywać usta i nos. Ponadto:

- Piłka nożna i żużel - na stadionach i boiskach należy udostępnić publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
- Sport, w którym nie ma ograniczenia liczby uczestników (z wyłączeniem pól golfowych kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych) może uczestniczyć nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia. Tutaj publiczność na obiektach sportowych musi być odstęp 1,5 m i max. 50% liczby miejsc. Poza obiektami sportowymi bez publiczności.
- Sport na basenach - co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
- Sport na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia odbywały się tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.


Strefa czerwona:

Bez publiczności

Strefa żółta:

25% widowni

3. Wydarzenia kulturalne

1. W pomieszczeniach pod warunkiem:
a) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,
b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

Strefa Czerwona -

Zakaz

Strefa Żółta -

25% publiczności

2. Na obiektach sportowych na otwartej przestrzeni pod warunkiem:
a) udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,
b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

Strefa Czerwona -

Zakaz

Strefa Żółta -

25% publiczności

3. Na otwartej przestrzeni pod warunkiem:
a) zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 1 osoba na 5 mkw,
b) zachowania odległości co najmniej 2 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m,
c) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób.
Nie ma limitu 150 osób.Strefa Czerwona -

Zakaz

Strefa Żółta -

limit 100 osób

4. Gastronomia

UWAGA! Zasady zmienią się 10.10.2020. Czytaj: Maseczki będą obowiązkowe także w strefie żółtej. Jest projekt rozporządzenia o nowych obostrzeniach

Obecnie: W lokalu i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos.

Strefa czerwona:

1 osoba na 4 mkw

Strefa żółta:

1 osoba na 4 mkw

5. Działalność hotelarska

Obecnie: Jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek. Stosuje się przepisy dotyczące kongresów,basenów, siłowni oraz działalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp.

Strefa czerwona:

Bez zmian

Strefa żółta:

Bez zmian

6. Aquaparki i baseny

Obecnie: 75% obłożenia obiektu w aquaparkach.

Strefa czerwona:

Bez zmian

Strefa żółta:

Bez zmian

7. Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne

Obecnie: Obowiązek, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 5 mkw powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów.

Strefa czerwona:

Zakaz

Strefa żółta:

1 osoba na 10 mkw

8. Siłownie

Obecnie: Na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia mają się obywać tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

Strefa czerwona:

1 osoba na 10 mkw

Strefa żółta:

1 osoba na 7 mkw

9. Kina

Obecnie: Zasady podobne jak przy wydarzeniach kulturalnych: 50% miejsc, 1,5 m. odstępu, widzowie zasłaniają usta i nos.

Strefa czerwona:

25% publiczności

Strefa żółta:

25% publiczności

10. Sanatoria, rehabilitacja

Obecnie: Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci.

Strefa czerwona:

Bez zmian - obowiązujacy początkowo zakaz został uchylony

Strefa żółta:

Bez zmian

11. Zgromadzenia

UWAGA! Zasady zmienią się 10.10.2020. Czytaj: Maseczki będą obowiązkowe także w strefie żółtej. Jest projekt rozporządzenia o nowych obostrzeniach

Obecnie: Zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób. Uczestnicy 1,5 m od siebie i zakrywają usta i nos.

Strefa czerwona:

Bez zmian

Strefa żółta:

Bez zmian

12. Kościoły

1. Obecnie jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to jest obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.

Strefa czerwona:

50% obłożenia budynku (kościoła) lub innego obiektu kultu religijnego + obowiązek zakrywania ust i nosa

Strefa żółta:

Bez zmian

2. Obecnie jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Strefa czerwona:

150 osób na zewnątrz + obowiązek zakrywania ust i nosa (niezależnie od dystansu)

Strefa żółta:

Bez zmian

13. Wesela i inne uroczystości rodzinne

UWAGA! Zasady zmienią się 10.10.2020. Czytaj: Maseczki będą obowiązkowe także w strefie żółtej. Jest projekt rozporządzenia o nowych obostrzeniach

Obecnie do 150 osób, z wyjątkiem obsługi. Na weselu itp. dopuszcza się, żeby nie zakrywać ust i nosa.

Strefa czerwona:

50 osób, z wyjątkiem obsługi

Strefa żółta:

100 osób, z wyjątkiem obsługi

14. Inne imprezy, spotkania niezależnie od ich rodzaju

Obecnie do 150 osób, z wyjątkiem obsługi. Jest obowiązek zakrywania ust i nosa.

Strefa czerwona:

50 osób, z wyjątkiem obsługi

Strefa żółta:

100 osób, z wyjątkiem obsługi

15. Transport zbiorowy

Obecnie:
1. Pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:
a) 100 % liczby miejsc siedzących albo
b) 50 % liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 % miejsc siedzących niezajętych.
2. Obowiązek zakrywania ust i nosa.Strefa czerwona:

50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych – przewozy lokalne w ramach obszaru czerwonego

Strefa żółta:

Bez zmian

16. Maseczki

Obecnie:
Obowiązek:
- w środkach publicznego transportu zbiorowego;
- w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 m;
- w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej;
- w obiektach handlowych lub usługowych;
- w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Wyłączenie z obowiązku np. ze względu na stan zdrowia.

Strefa czerwona:

Wszędzie maski w przestrzeni publicznej

Strefa żółta:

Bez zmian. UWAGA! Zmiana od 10.10.2020: maseczki będą obowiązkowe wszędzie w przestrzeni publicznej.

17. Handel

Obecnie: Obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towa­rów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

Strefa czerwona:

Bez zmian

Strefa żółta:

Bez zmian

18. Poprawa kondycji fizycznej (ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z)

Obecnie: Pd warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku innych niż organizowane na otwartej przestrzeni przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc.

Strefa czerwona:

Zakaz

Strefa żółta:

25% publiczności

19. Kluby nocne, dyskoteki

Obecnie: Zakaz prowadzenia działalności.

Strefa czerwona:

Bez zmian

Strefa żółta:

Bez zmian

20. Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu

Obecnie: W miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun

Strefa czerwona:

Bez zmian

Strefa żółta:

Bez zmian

21. Transport lotniczy

Obecnie jest obowiązek:
1. Zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego;
2. Dezynfekcji statku powietrznego:
a) raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami,
b) po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną,
c) przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin;
3. Przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Strefa czerwona:

Bez zmian

Strefa żółta:

Bez zmian