Nawet 100 kolejnych powiatów może trafić do czerwonej strefy. Wśród potencjalnie zagrożonych obszarów znajduje się Warszawa, która spełnia przesłanki, jakimi kierowało się ministerstwo zdrowia w określaniu obszarów objętych najsurowszymi restrykcjami.

Czerwona strefa - co to znaczy

W związku z zagrożeniem epidemicznym i nierównościami w liczbie osób zakażonych w poszczególnych powiatach, rząd zdecydował się podzielić Polskę na trzy obszary: strefę zieloną, strefę żółtą oraz strefę czerwoną. Każda z nich charakteryzuje się innymi rodzajami obostrzeń, jakie w niej występują. Od soboty 10 października zniknęły z mapy Polski strefy zielone. Od tego czasu większość powiatów objęta jest strefą żółtą. Czerwona strefa - z najpoważniejszymi ograniczeniami - to obecnie 38 powiatów, m.in. tatrzański, otwocki i kartuski.

Tak było do 16 października włącznie. Sprawdź co się zmienia od 17 października: ====>>>>>

Reklama

Czerwona strefa - jak się trafia

Reklama

Przepisy dotyczące tego, jak trafia się do czerwonej strefy nie są precyzyjne.

Od 5 października kryteria klasyfikowania do poszczególnych stref miały zostać zaostrzone. Jak mówił podczas konferencji prasowej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska: „Modyfikacja będzie dotyczyć głównie wartości referencyjnej trzydniowego wskaźnika korygującego, dla którego obecnie wartość referencyjna wynosi 1,5. Dla powiatów o gęstości zaludnienia powyżej 1500 osób na kilometr kwadratowy korekta kategorii z czerwonej na żółtą lub żółtej na zieloną nastąpi, jeśli liczba zakażeń na 10 tys. mieszkańców w okresie ostatnich trzech dni będzie niższa niż 1, a dla powiatów o gęstości zaludnienia poniżej 1500 osób na kilometr kwadratowy będzie to 1,2”.

W ostatnim rozporządzeniu, które ustanowiło podział od 10 października, te kryteria nie zostały zapisane. W treści aktu nie ma żadnego uzasadnienia dotyczącego kierowania poszczególnych obszarów do konkretnych stref.

Kiedy czerwona strefa w Warszawie

We wcześniejszych rozporządzeniach przyjmowano, że strefa czerwona musi być wprowadzona tam, gdzie wskaźnik na COVID-19 wynosi 12 na 100 tys. mieszkańców powiatu w ciągu ostatnich 14 dni. Wówczas problemem jednak był to, jak należy liczyć te 14 dni. We wtorek 13 października rzecznik Ministerstwa Zdrowia, zapowiedział, że dla wprowadzenia kolejnych stref czerwonych kluczowe będą wyniki z wtorku, środy i czwartku. Jak wyliczyła „Gazeta Wyborcza" zakładając, że okres ten liczony jest do wtorku (na co może wskazywać sugestia rzecznika) to w tym czasie w Warszawie jest już o 670 przypadków więcej, niż potrzeba do wejścia do czerwonej strefy. Nawet jeśli okres ten zakończy się w środę i w tym czasie nie zostanie wykryte żadne zakażenie, to i tak w Warszawie zostanie wprowadzona czerwona strefa.

Czerwona strefa obostrzenia

W strefie czerwonej obowiązuje całkowity zakaz organizowania targów, wystaw, kongresów i konferencji.

W przypadku działalności gastronomicznej w lokalach i ogródkach klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa również musi zakrywać usta i nos. W obu strefach objętych ograniczeniami w obiektach gastronomicznych musi przypadać na 1 osobę 4 mkw. Lokale gastronomiczne mogą działać tylko w godz. 6-22.

Działalność hotelarska jest dopuszczalna z wyłączeniem klubów i dyskotek. W przypadku hoteli stosuje się przepisy dotyczące kongresów, basenów, siłowni oraz działalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp. W basenach i aquaparkach obowiązuje zasada obłożenia 75 proc. obiektu. Zasady te obowiązują zarówno w strefach żółtych jak i czerwonych.

Czerwona strefa oznacza też zakaz działalności wesołych miasteczek, parków rozrywki i parków rekreacyjnych.

Na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia mają się obywać tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. W strefach czerwonych na 1 osobę musi przypadać 10 m kw.

W transporcie publicznym w strefie czerwonej dozwolone jest przewożenie 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych – przewozy lokalne w ramach obszaru czerwonego.

W obiektach handlowych (zarówno strefie żółtej jak i czerwonej) jest obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towa¬rów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

W kinach i teatrach może przebywać 25 proc. widowni, a odstęp jaki musi być zachowany to 1,5 metra. W kościołach może przebywać 50 proc. wiernych, a kiedy uroczystości odbywają się na zewnątrz obowiązuje zasada 1,5 m odległości.

Strefa czerwona a wesele lub inna uroczystość? Tak, jeśli weźmie w niej udział nie więcej niż 50 osób (nie licząc obsługi)

Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu mogą prowadzić działalność pod warunkiem, że przebywa tam wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun. Zasady te obowiązują zarówno w strefie żółtej jak i czerwonej.