W przedszkolach i szkołach we Włoszech będzie zatrudnionych dodatkowo 50 tysięcy nauczycieli i innych pracowników personelu - przewiduje rozporządzenie podpisane w środę przez minister oświaty Lucię Azzolinę przed nowym rokiem szkolnym w dobie pandemii SARS-CoV-2.

Priorytetem będą przedszkola i szkoły podstawowe, gdzie przede wszystkim należy wzmocnić personel pedagogiczny i pomocniczy - poinformowała minister oświaty. Wyjaśniła, że na zwiększenie zatrudnienia w szkołach wszystkich szczebli przeznaczona zostanie kwota 977 milionów euro.

"Dzięki temu będziemy mogli wreszcie zacząć odchodzić od norm, przyjętych w okresie brutalnych cięć w nakładach na szkolnictwo, które doprowadziły do przepełnienia klas" - dodała Azzolina.

Podkreśliła, że stopniowo redukowana będzie liczba uczniów w klasach. Proces ten, jak zaznaczyła, będzie kontynuowany także po zakończeniu kryzysu na tle pandemii.

Szkoły zostaną we Włoszech otwarte 14 września w ścisłym reżimie sanitarnym, którego szczegóły są opracowywane, także na szczeblach poszczególnych regionów.