Na tym etapie to sprawa wewnątrz rządu, nie można jeszcze mówić o formalnych analizach w Kancelarii Prezydenta - powiedział wiceszef KPRP Paweł Mucha, pytany o skierowany do resortu rodziny wniosek ministerstwa sprawiedliwości o podjęcie prac nad wypowiedzeniem konwencji stambulskiej.

"To dzisiaj jest sprawa, która jest sprawą wewnątrzrządową, na tym etapie, na którym jesteśmy" - powiedział wiceszef Kancelarii Prezydenta pytany o tę kwestię w programie 1 Polskiego Radia. Dodał, że mowa przecież o "rozstrzygnięciach Rady Ministrów".

"To jest wniosek ministra sprawiedliwości kierowany do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i decyzja byłaby decyzją rządową, to uruchamiałoby dalsze prace, w tym prace parlamentarne" - zauważył minister. "Nie jesteśmy jeszcze na takim etapie, żebyśmy mogli mówić o jakichś formalnych wypowiedziach czy analizach prowadzonych przez Kancelarię Prezydenta" - dodał.

Mucha podkreślił, że wokół konwencji stambulskiej trwała dyskusja przed jej ratyfikacją, a także - "w wielu państwach europejskich" - trwa również teraz. "I pojawiają się te argumenty zwłaszcza dotyczące nieostrych sformułowań i pewnych wątpliwości, które są związane z treścią tego dokumentu" - zaznaczył.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro składając w poniedziałek wniosek ws. konwencji stambulskiej argumentował, że w konwencji znajdują się zapisy "o charakterze ideologicznym", z którymi jego resort się nie zgadza. Zdaniem ministra w dokumencie nie ma żadnych rozwiązań w zakresie ochrony kobiet przed przemocą, których Polska by nie spełniała, a w niektórych obszarach polskie standardy są wyższe niż te przewidziane przez konwencję.

Konwencja Rady Europy z 2011 r. o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. konwencja stambulska) ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji; oparta jest na idei, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze. Polska podpisała konwencję w grudniu 2012 r., a ratyfikowała - w 2015 r.