Komisja pod przewodnictwem posła PiS Henryka Kowalczyka rozpatrzyła poprawkę zgłoszoną w imieniu klubu KO do projektu uchwały Sejmu w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. oraz wniosku w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów za ten okres.

Klub KO zaproponował uchwałę, która rekomendowała odrzucenie sprawozdania za wykonanie budżetu oraz nieprzyznawanie absolutorium rządowi za 2019 r. Poseł Jarosław Urbaniak uzasadniał poprawkę tym, że - w jego ocenie - rząd stosuje "kreatywną księgowość" w dziedzinie zadłużania, reguła wydatkowa była "permanentnie omijana", a deficyt budżetowy był nadmierny, zwłaszcza na tle innych państw unijnych.

Poprawka nie zyskała rekomendacji Komisji, za głosowało 22 posłów, przeciw 24.(PAP)