Marszałek Senatu Tomasz Grodzki jest winny szkody tysięcy przedsiębiorców: gdyby Senat nie przetrzymał Tarczy 2.0 aż 7 dni, to zwolnienie z 50 proc. ZUS dla małych firm mogłoby wejść w życie przed terminem marcowych składek - ocenił kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak.

"Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki jest winny szkody tysięcy przedsiębiorców: gdyby Senat nie przetrzymał Tarczy 2.0 aż 7 dni, to zwolnienie z 50 proc. ZUS dla małych firm mogłoby wejść w życie przed terminem marcowych składek (15.04). Przez niego wiele firm zapłaciło pełny ZUS! Zwrotów nie będzie" - napisał Bosak w sobotę na swoim profilu na Twitterze.

W czwartek Senat zgłosił poprawki do ustawy o tzw. tarczy antykryzysowej (o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2), w tym poprawkę dotyczącą objęcia wsparciem tarczy firm założonych między 1 lutego a 1 kwietnia br. oraz przewidującą zwolnienie ze składki ZUS wszystkich firm jednoosobowych, bez względu na wysokość przychodu. W czwartek w nocy Sejm poparł te poprawki, a posłowie zgodzili się na niemal połowę poprawek zgłoszonych przez Senat.

Zasadnicza część ustawy, przyjętej przez Sejm 9 kwietnia, wprowadza m.in. 3-miesięczne zwolnienia ze składek dla firm zatrudniających do 49 pracowników, a te które zatrudniają od 10 do 49 osób, będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności.

Przewidziano też ponowną wypłatę świadczenia postojowego dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Rolnikom i pracującym z nimi domownikom, w razie objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, ma przysługiwać zasiłek w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zwolnieniem ze składek objęto też wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników.

Przewidziano, że Agencja Rozwoju Przemysłu zaoferuje przedsiębiorcom różne instrumenty wspierające bieżącą płynność finansową. Kapitał ma być kierowany przede wszystkim do sektora transportowego. Pomoc ma polegać również na udzielaniu pożyczek płynnościowych umożliwiających wsparcie bieżącego funkcjonowania firm z 15-miesięczną karencją w spłacie.

Przewidziano też ponowną wypłatę świadczenia postojowego. Zamiast jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne, będzie możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie. (PAP)

Autor: Mieczysław Rudy

rud/ godl/