57 proc. Polaków pozytywnie ocenia działalność Kościoła, 32 proc. – negatywnie – wynika z marcowego badania CBOS, w którym respondenci pytani byli o ocenę działalności instytucji publicznych. W porównaniu z badaniem sprzed pół roku opinie o Kościele się poprawiły.

Pozytywnie o Kościele wypowiada się 57 proc. respondentów, o 5 punktów procentowych więcej niż pół roku temu, a źle – 32 proc., o 6 punktów procentowych mniej niż we wrześniu ub.r.

Dobrze o działalności Kościoła najczęściej wypowiadają się badani uczestniczący w praktykach religijnych przynajmniej raz w tygodniu, osoby o poglądach prawicowych, mający wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe oraz osoby powyżej 55 lat.

Niezadowolenie częściej wyrażają osoby niepraktykujące lub sporadycznie uczestniczące w praktykach religijnych oraz identyfikujące się z lewicą. Głosy krytyki relatywnie często pojawiają się też wśród mieszkańców dużych miast, osób najlepiej wykształconych i deklarujących centrową orientacje polityczną.

W badaniu pytano też o ocenę działalności m.in. parlamentu, prezydenta, władz samorządowych, policji, sądów i prokuratury. Sondaż wykonywano od 5 do 15 marca na reprezentatywnej próbie 919 mieszkańców Polski.