Ruch samochodów osobowych na polsko-rosyjskiej granicy zamarł w poniedziałek, ruch ciężarówek jest minimalny - podała w poniedziałek Warmińsko-Mazurska Straż Graniczna. Przez ostatnią dobę do kwarantanny zostało wysłanych 13 osób, które wjechały do Polski.

Jak podała PAP w poniedziałek rzeczniczka Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej kpt Mirosława Aleksandrowicz, przez ostatnią dobę do Polski przez rosyjsko-polskie przejścia graniczne wjechały 123 samochody ciężarowe i 4 osobowe. Łącznie granicę przekroczyło 141 osób, z czego na kwarantannę zostało skierowanych 13 osób, w tym 10 Polaków, 2 Rosjan z Kartą Polaka i 1 obywatel Białorusi z Kartą Polaka.

Z Polski przez ostatnią dobę wyjechało 39 samochodów ciężarowych, 89 aut osobowych oraz 4 autobusy. W sumie do Rosji wyjechało 376 podróżnych z czego większość to Rosjanie, którzy wracali do domów.

Obecnie ruch na polsko-rosyjskich przejściach granicznych jest minimalny. Obecnie w Bezledach na wjazd do Polski czekają dwie ciężarówki, a na wyjazd do obwodu kaliningradzkiego 3 ciężarówki; w Grzechotkach na wjazd do Polski czeka 6 samochodów ciężarowych, ani jeden samochód nie czeka na wyjazd.

Reklama

Od niedzieli na wszystkich granicach Polski wprowadzono ograniczenia przy wjeździe cudzoziemców. Wjechać będą mogli wyłącznie obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP, cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, dyplomaci i ich rodziny, cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu lub prawo do pracy w Polsce oraz inne osoby – po zgodzie komendanta głównego SG.

Granicę RP będą mogli przekroczyć także ci cudzoziemcy, którzy "którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów" - czyli np. kierowcy ciężarówek.

Obywatele Polski, którzy znajdują się obecnie poza Polską, mogą wracać do kraju. Po przekroczeniu granicy każdy obywatel polski zostanie zarejestrowany, przebadany i skierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową.

Wyjątkiem są osoby z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim, i kierowcy transportu kołowego – np. autobusów i busów. Te osoby nie będą kierowane na kwarantannę.