Senat przyjął w piątek projekt noweli specustawy ws. COVID-19, teraz zostanie on skierowany do Sejmu. Do pierwotnego projektu w piątek zostały wprowadzone poprawki dotyczące rozszerzenia zakresu dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców w przypadku zamknięcia szkół.

Przyjęte w piątek poprawki zakładają rozszerzenie grupy uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o rodziców dzieci do 15 roku życia i wydłużenie okresu przysługiwania zasiłku na cały czas zamknięcia szkoły.

W obowiązującej od niedzieli specustawie ws. szczególnych rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem szerzenia się koronawirusa zapisano, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem szkół i przedszkoli przysługuje przez okres 14 dni dla rodziców dzieci do 8 roku życia.

Za przyjęciem projektu nowelizacji głosowało 47 senatorów, przeciw 34 (wszyscy z klubu PiS), jeden wstrzymał się od głosu (senator PiS Jan Maria Jackowski).

Reklama

Głosowanie przeciwko projektowi nowelizacji zapowiedział podczas piątkowego posiedzenia połączonych komisji: ustawodawczej, zdrowia oraz gospodarki narodowej i innowacyjności wicemarszałek Senatu, Stanisław Karczewski (PiS). To dlatego, że - jak mówił - senatorowie KO nie dotrzymali wcześniejszych ustaleń, by na piątkowym posiedzeniu nie składać poprawek i by zmiany w projekcie były dokonywane na etapie prac w Sejmie.

Reklama

We wpisach zamieszczonych na Twitterze po głosowaniu, w którym projekt został przyjęty Karczewski napisał: "Wprowadzono wcześniej wycofane poprawki, które niosą olbrzymie konsekwencje budżetowe. Marek Borowski na pytanie o koszty poprawki do ustawy ws. koronawirusa powiedział, że nie wie. PO dalej składa obietnice bez pokrycia. Gdzie odpowiedzialność i przyzwoitość?".

Podczas debaty w Senacie nad projektem Paweł Szrot z kancelarii premiera mówił, że propozycja objęcia dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym rodziców dzieci do 15 roku życia będzie bardzo trudna do spełnienia wobec innych wydatków związanych ze zwalczaniem epidemii.

Projekt nowelizacji ustawy ws. koronawirusa doprecyzowuje i uzupełnia przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Mają one zminimalizować negatywne skutki epidemii zarówno dla gospodarki, jak i drobnych przedsiębiorców.

Projekt doprecyzowuje m.in. zasady pracy zdalnej w firmach, przewiduje rekompensaty dla firm za szkody poniesione w związku z np. kwarantanną dużej liczby pracowników i pożyczki dla firm, które popadną w kłopoty finansowe na skutek utraty zleceń. Ustala też minimalne zasady przy zamówieniach publicznych, aby mimo sytuacji wyjątkowej, były one transparentne.

Mimo że ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązuje od niespełna tygodnia, w środę senackie komisje zdrowia i ustawodawcza zdecydowały o rozpoczęciu inicjatywy legislacyjnej dotyczącej jej nowelizacji. Uzasadniano, że zawiera ona wiele błędów legislacyjnych i merytorycznych.