Prowadzący pojazdy krakowskiego MPK otrzymali we wtorek dyspozycję, aby na przystankach otwierać drzwi w autobusach i tramwajach, tak by pasażerowie nie musieli używać przeznaczonych do tego przycisków.

Jak poinformowała zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji, sportu i turystyki Anna Korfel-Jasińska zawieszenie zajęć na basenach będzie obowiązywać od czwartku do odwołania. Jednocześnie miasto rekomenduje dyrektorom placówek odwołanie zajęć prowadzonych w szkołach przez podmioty zewnętrzne, które odbywają się po zakończeniu lekcji.

"Decyzja o zamknięciu przyszkolnych basenów dla uczniów krakowskich szkół została podjęta, by zminimalizować prawdopodobieństwo przenoszenia się chorób, w tym koronawirusa. Jest to działanie zapobiegawcze, aby móc ograniczyć do minimum ewentualne zagrożenia w kolejnych dniach" - zaznacza w komunikacie opublikowanym przez Urząd Miasta Anna Korfel-Jasińska. "Na ten moment nie ma potrzeby, by rekomendować odwołanie zajęć w krakowskich placówkach oświatowych. Decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji" – dodała, zaznaczając, że jeśli wnioski dotyczące zawieszenia zajęć ze strony szkół czy przedszkoli się pojawią, to "damy zielone światło na ich zamknięcie".

Reklama

Przy wejściach do tych budynków Urzędu Miasta Krakowa, gdzie bezpośrednio obsługiwani są petenci zostały zamontowane urządzenia z płynem dezynfekującym do rąk. Wydziały prowadzące bezpośrednią obsługę mieszkańców ograniczą liczbę stanowisk bezpośredniej obsługi klientów oraz zapewnią rotację urzędników, a pracownicy tzw. "stanowisk podawczych" zostaną wyposażeni w jednorazowe rękawiczki.

Władze miasta apelują o to, by w miarę możliwości sprawy urzędowe załatwiać w formie elektronicznej lub telefonicznie ograniczając osobiste wizyty w urzędzie.

Jak zapewniono we wszystkich siedzibach Urzędu Miasta Krakowa usługa sprzątania, w tym także wyposażania dozowników na mydło, odbywa się z wykorzystaniem środków antyseptycznych, a firmy świadczące takie usługi zostały poproszone o zwiększenie zakresu stosowania takich środków w toaletach i w pomieszczeniach socjalnych, zwielokrotnienie mycia klamek, pochwytów, przycisków wind i podłóg i stosowanie do tego celu preparatów aseptycznych.

Prowadzący pojazdy MPK otrzymali dyspozycję, aby na przystankach otwierać drzwi w autobusach i tramwajach, tak by pasażerowie nie musieli używać przeznaczonych do tego przycisków. Wszystkie pojazdy MPK oraz firmy Mobilis każdego dnia są myte. Dodatkowo wydane zostało polecenie firmom sprzątającym, aby wszystkie elementy, których w pojazdach komunikacji miejskiej dotykają pasażerowie, takie jak: przyciski, uchwyty i poręcze, były codziennie dezynfekowane. Dezynfekowane mają być także stacjonarne automaty biletowe.(PAP)

autor: Małgorzata Wosion-Czoba